Om ordningen

Autoriserte besøkssentre for nasjonalpark, våtmark, rovdyr og verdensarv kan søke om et årlig grunntilskudd. Dette tilskuddet skal dekke daglig ledelse og fortløpende aktivitet knyttet til administrasjon, planlegging og gjennomføring av senterdrift, informasjonstiltak, naturveiledning mv.  

I henhold til Klima- og miljødepartementets budsjettproposisjon er grunntilskuddet i 2022 for besøkssenter våtmark, rovdyr og nasjonalpark på 1 116 000,- kr pr. senter. 

Grunntilskudd for besøkssenter verdensarv er inntil 2 000 000,- kr pr. senter (forutsatt 40% medfinansiering). Det enkelte verdensarvsenter har selv ansvar for å dekke kostnader knyttet til drift av basisutstillingen innenfor sitt grunntilskudd. For mer informasjon omkring arbeidet med verdensarvsentrene kan dere lese mer her

Vi ber om at følgende dokument legges ved søknaden 

  • Virksomhetsplan 2022                            

Rapport for tildelte midler i 2021 må leveres i elektronisk søknadssenter innen søknadsfrist 15.01.2022.

Fristen for å søke om grunntilskudd er 15. januar 2022. 

Nyttige lenker

Nyttige dokumenter

Søknadsfrist

Fristen for å søke om grunntilskudd er 15. januar 2022.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).