Om ordningen

Om ordningen 

Søknadsskjemaet åpner tirsdag 2. januar 2024. 

Tilskuddsordningen skal bidra til drift og utvikling av autoriserte besøkssentre for natur, slik at sentrene kan formidle kunnskap om naturen til lokalbefolkningen og tilreisende, særlig barn og unge. Sentrene skal også bidra til lokal verdiskaping. 

Autoriserte besøkssentre for nasjonalpark, våtmark, rovdyr, skog, villrein og Oslofjorden kan søke om et årlig grunntilskudd jf.  Forskrift om tilskudd til besøkssenter for natur - - Lovdata. Autoriserte besøkssenter skal til enhver tid oppfylle autorisasjonskravene for å kunne tildeles tilskudd.  

Grunntilskuddet skal gå til administrasjon, planlegging og gjennomføring av informasjonstiltak og naturveiledning, slik at autoriserte besøkssentre kan formidle kunnskap om naturen til befolkningen, og da særlig barn og unge.

I henhold til Klima- og miljødepartementets budsjettproposisjon er grunntilskuddet i 2024 foreslått til 1,213 mill. kroner per senter for besøkssenter nasjonalpark, våtmark, rovdyr, skog, villrein og Oslofjorden. Vi ber om at følgende dokument legges ved søknaden 

  •  Ettårig virksomhetsplan

Sentrene må ha levert rapport og regnskap for 2023 innen 15.1.2024 for å kunne få utbetalt tilskudd i 2024.   

Direktoratet kan kontrollere at tilskuddsmottaker oppfyller kravene i forskriften og tilskuddsvedtaket, at opplysningene i søknaden er riktige og at organisasjonen drives i henhold til sine vedtekter.   

Fristen for å søke om grunntilskudd er 15. januar 2024.  

Forskriften for tilskudd til besøkssenter er under endring, men vil bli lagt til så fort den er klar.

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 15. januar 2024.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Kontakt eva.lindgaard@miljodir.no

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).