Om ordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å redusere negative effekter på naturmangfoldet i vassdrag som følge av sur nedbør. Målgruppe for ordningen og vilkår for tilskudd fremkommer av rundskriv fra Klima- og miljødepartementet

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Søknadsfristen fremkommer av rundskriv fra Klima- og miljødepartementet.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Fylkesmannen i ditt fylke.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).