Om ordningen

Søknadsskjemaet åpner 30. november  

 

Formålet med tilskuddsordningen er å redusere negative effekter på naturmangfoldet i vassdrag som følge av sur nedbør.

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. januar 2024

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt Statsforvalteren i ditt fylke.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).