Om ordningen

Mål for ordninga og målgruppe

Tilskuddsordningen skal medvirke til at verneområdene og andre verdifulle naturområder blir en del av bred verdiskaping som har langsiktig positiv effekt for natur, lokalsamfunn (sosialt og kulturelt), økonomi og næringsutvikling. 

Målgruppe for ordningen er nasjonalparkkommuner og andre kommuner, regionråd, frivillige organisasjoner, virksomheter, naturinformasjonssenter, tilsynsutvalg, grunneiere og forvaltningsmyndigheter for verneområder.

 

Hvilke tiltak kan få tilskudd

Tilskudd kan gis til:

  • Attraksjoner og tiltak for tilrettelegging og/eller kanalisering av ferdsel, for eksempel innfallsporter, korte stier og utsiktspunkt. 
  • Ulike typer informasjon, og tiltak for utvikling av besøksforvaltning og nasjonalparker og andre verneområder som merkevare.
  • Naturfaglig kompetanseheving i reiselivsvirksomheter.
  • Tiltak for å bedre samarbeidet mellom lokalsamfunn, naturforvaltning og næring.
  • Ledelse av prosjekter for gjennomføring av tiltak som nevnt ovenfor.

 

Søkere må bidra med minst 50 prosent egeninnsats (økonomiske midler eller arbeidsinnsats). 

Tiltakene skal være åpne for allmenheten. 

 

Det gis tilskudd til tiltak som utføres i søknadsåret. Større tiltak som går over flere år, bør derfor planlegges trinnvis. Miljødirektoratet kan ikke garantere for tilskudd senere år. 

 

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Søknadssenteret åpner 1. desember 2023. Søknadsfrist er 15.01.2024.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).