Om ordningen

Her kan du fra ca 5. desember søke om tilskudd til forvaltningstiltak i kulturlandskapsområder registrert som verdifulle kulturlandskap.

De områdene som det kan søkes om tilskudd til står på en egen liste over prioriterte områder (se liste under lenker). Utvalgte kulturlandskap i jordbruket har en egen tilskuddsordning og er ikke inkludert i lista.

Tiltak som kan få tilskudd er skjøtsel eller restaurering med sikte på å gjenopprette eller opprettholde naturverdiene, bekjempelse av fremmede organismer, gjerding og tilpasset driftsform i jordbruket. I tillegg til tiltak i felt, kan det bli gitt tilskudd til å utarbeide skjøtsels- eller tiltaksplan, nødvendig utstyr for å gjennomføre tiltak og informasjon. 

Søknader om tilskudd til skjøtselstiltak som er forankret i en skjøtsels- eller tiltaksplan, vi bli prioritert. Der det er mulig, bør tiltakene samfinansieres med tilskudd til miljøtiltak i landbruket.

Disse kan søke: Grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå, landsdekkende organisasjoner, kommuner og institusjoner.

Nyttige lenker

Nyttige dokumenter

Søknadsfrist

Frist for å sende inn søknad: 15. januar 2020


Spørsmål og hjelp

Spørsmål kan rettes til Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no.

Hvis du opplever tekniske problemer eller har problemer med innloggingen kan du kontakte Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no.