Om ordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for et bredt folkelig engasjement for miljøsaker. Tilskuddordningen skal stimulere miljøaktivitet lokalt, regionalt og nasjonalt. Tilskuddsordningen gjelder for landsdekkende frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser av nasjonal betydning, med hovedformål for virksomheten innenfor miljøforvaltningens sitt ansvarsområder.

Tilskuddet kan gis til frivillige og demokratisk styrte miljøorganisasjoner, inklusive barne- og ungdomsorganisasjoner, eller sammenslutninger av dette (paraplyorganisasjoner), samt til allmennyttige miljøstiftelser.

Tilskuddsordningen er justert i 2016. Midlene skal nå fordeles bare etter objektive kriterium. Alt om tilskuddsordningen finner du i Forskrift om tilskudd til frivillige miljøorganisasjoner og allmennyttige miljøstiftelser (Lovdata), sist endret 06.10.2016.

Søknadsfrist

15. januar 2021

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).