Om ordningen

Hvem kan søke?

 • Frivillige organisasjoner og stiftelser registrert i Enhetsregisteret
 • Private bedrifter som ikke er enkelpersonforetak
 • Selvstendige kommunale- og interkommunale selskaper og samarbeidsorganer

Se veilederen (under Nyttige dokumenter) for mer informasjon om hvilke søkere som omfattes av ordningen.

Hva kan det søkes tilskudd til?

 • Oppryddingstiltak
 • Forebyggende tiltak

Se veilederen (under Nyttige dokumenter) for informasjon om vurderingskriterier og hvilke tiltak som omfattes av ordningen.

Midler

 • Tilgjengelige midler: 70 millioner kr
 • Minimum søkebeløp: 300 000 kr

Prosjektets varighet

Som hovedregel skal prosjektet gjennomføres som ettårig og levere sluttrapport i januar 2022. I 2021 vil det også være mulig å søke om tilskudd til flerårige prosjekter med sluttrapportering i mars 2022 eller mars 2023.

Se veilederen (under Nyttige dokumenter) for mer informasjon om flerårige prosjekter. 

Hva vektlegger vi i søknadsbehandlingen? 

I 2021 vil Miljødirektoratet prioritere store, samordnede prosjekter som organiserer regionale eller nasjonale opprydningstiltak. Dette betyr ikke at søknader med andre formål ikke kan bli innvilget. 

Generelt ser vi etter prosjekter som oppfyller flere av følgende kriterier: 

 • Prosjekt som samler aktører, mange deltakere og dekker større geografiske områder
 • Prosjekter som sikrer effektiv bruk av midlene med godt dokumenterte utgiftsposter
 • Prosjekter som i stor grad bidrar med egenfinansiering (inkl. dugnadsinnsats) eller medfinansiering fra andre kilder
 • Forebyggingstiltak med en målrettet plan for å engasjere og involvere spesifikke sektorer eller næringer
 • Søkere må ha kompetanse til å gjennomføre det omsøkte tiltaket

Nyttige lenker

Nyttige dokumenter

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 20. januar 2021 kl. 23:59

Miljødirektoratet tar sikte på å behandle søknadene og fordele midler innen midten av mars 2021.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Om du har spørsmål rundt innholdet i søknaden kan du kontakte tilskuddmf@miljodir.no.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).