Om ordningen

Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som kan skade miljøet. I tillegg kan det være farlige stoffer i båten, for eksempel fra bunnstoff i skrog.

De fleste fritidsbåter i Norge er laget av komposittmaterialer. Dumping av slike båter i havet vil føre til nedbrytning som over tid fører til mikroplast i havet.

Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes.

I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter.

Miljødirektoratet gir tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter til lovlig mottak. Den som leverer fritidsbåten vil motta kr 1000,- per fritidsbåt.

Hvilke båter kan få vrakpant?

En fritidsbåt er et fartøy til sports- og fritidsbruk med skroglengde inntil 15 meter (49,21 fot), uavhengig av totalvekt, og som brukes utenfor næringsvirksomhet.

Mindre fartøy som seilbrett, kano, gummibåt med skrog og kajakk, inngår i tilskuddsordningen.

Slik får du utbetalt 1 000 kr i vrakpant

Illustrasjon: penn og papir
Illustrasjon: penn og papir

1. Last ned, skriv ut og fyll inn skjema for levering av fritidsbåt


Illustrasjon: Bil som frakter båt
Illustrasjon: Bil som frakter båt

2. Lever båten på ditt nærmeste mottak og få papirskjemaet signert

Ta med deg ferdig utfylt papirskjema til et godkjent avfallsmottak, og lever båten. Mottaket vil da signere eller stemple skjemaet. Kun én båt per skjema.

Finn ditt nærmeste mottak på Sortere.no (åpnes i nytt vindu). Her finner du kart over mottak for små båter, store båter uten og med innenbordsmotor.

  • Små fritidsbåter kan leveres til avfallsmottak i kommunene. Små båter er båter med skroglengde under 15 fot (4.57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer, gummibåt med skrog, seilbrett, og lignende kan også leveres til mottakene i kommunene
  • Større båter og båtvrak tas kun imot av enkelte avfallsmottak

Illustrasjon: Mobiltelefon
Illustrasjon: Mobiltelefon

3. Logg inn med MinID/ID-porten på Elektronisk søknadssenter


Illustrasjon: Kamera
Illustrasjon: Kamera

4. Fyll ut det elektroniske skjemaet "Vrakpant på fritidsbåter"

Ta bilde av eller skann stemplet/signert papirskjema med bekreftelse på at du har levert båten til mottak. Pass på at det er lesbart. Last opp dette som vedlegg til søknaden.

Vedlegget skal kun inneholde én bekreftelse. Du må sende inn en ny søknad, med nytt vedlegg, for hver båt du skal pante.

Når kommer pengene?

Du vil motta pengene innen en til to måneder.

Søknadsfrist

Båter kan leveres hele året, men søknad må sendes i perioden 1. januar til 1. desember.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).