Om ordningen

Autoriserte besøkssentre kan søke kompetansetilskudd til oppgaver som nøytrale kunnskapsformidlere og kompetansesenter, samt midler til ekstra publikumstiltak der det er potensiale for å nå særlig mange besøkende.

Både autoriserte besøkssentre og andre som arbeider med naturinformasjon (f. eks. museum og stiftelser) kan søke om tilskudd til mindre utstillinger og informasjonstiltak.

Naturveiledning er en viktig del av tilbudet i besøkssentrene. Både autoriserte besøkssentre og andre som arbeider med naturinformasjon kan søke midler til dette. I 2022 vil vi fortsatt prioritere bruk av midler til prosjekter som vil jobbe med å styrke satsing på naturveiledning i tillegg til informasjonstiltak og utstillinger.

Autoriserte besøkssentre for verdensarv kan søke om tilskudd som støtter opp om mål definert i kap. 4.4 i Veileder - søke autorisasjon og reautorisasjon for besøkssenter (se vedlegg).

Nyttige lenker

Nyttige dokumenter

Søknadsfrist

Fristen for å søke om tiltaksmidler er 15. januar 2022.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).