Om ordningen

Her kan du søke om tillatelse til å:

  • innføre organismer til Norge
  • sette ut fremmede organismer

Forskrift om fremmede organismer setter i utgangspunktet krav om tillatelse ved innførsel av alle typer organismer til landet og krav om tillatelse ved utsetting av fremmede organismer.  

Du kan gjenbruke informasjon fra din tidligere innsendte søknad. Du må klikke deg gjennom hele søknadsveiviseren, men de fleste feltene vil være forhåndsutfylt. Dine tidligere innsendte søknader finner du under menyvalget «Mine søknader». Du kan gjenbruke søknaden ved å klikke på «Gjenbruk søknad».

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).