Om ordningen

Du søker om brukertilgang til Miljødirektoratets digitale bestillingsverktøy for kartlegging av naturtyper etter Miljødirektoratets instruks. Brukertilgangen er løpende, men med mulighet for gjensidig oppsigelse.

I søknaden må du bekrefte at kravene for å bestille kartlegging er oppfylt og akseptere vilkår for bruk av Miljødirektoratets bestillings- og kartleggingsverktøy for naturtyper.

Veilederen Bestille kartlegging av naturtyper på land på Miljødirektoratet.no gir deg mer informasjon om ordningen (se nyttige lenker). Les veilederen før du sender inn søknaden.

 

Hvem kan søke?

Oppdragsgivere som skal bestille kartlegging av naturtyper etter Miljødirektoratet instruks, for eksempel:

  • tiltakshaver

  • kommune

  • statsforvalteren

  • sektormyndigheter

 

Nøkkelpersoner i et kartleggingsoppdrag kan søke om brukertilgang på vegne av en oppdragsgiver. Hvis du søker om tilgang som nøkkelperson, må du oppfylle minimumskravene til kompetanse for kartleggere (inkludert kravet om praktisk erfaring med kartlegging etter NiN2 som må være oppfylt for minst én nøkkelperson i oppdraget). Du kan bli kontaktet av Miljødirektoratet for å dokumentere dette.

I søknaden er det mulig å laste opp kartleggingsfirmaets plan for opplæring og harmonisering. Vi oppfordrer til bruk av mal for opplæring og harmoniseringsplan som finnes i veilederen "Bestille kartlegging av naturtyper på land". Plan for opplæring og harmonisering må kun leveres dersom kartleggingsfirmaet ikke allerede har oppdrag for kartlegging etter Miljødirektoratets instruks på oppdrag for Miljødirektoratet. 

Søknaden er ikke tilgjengelig for privatpersoner, men kun for foretak/enhet. Du må oppgi et gyldig organisasjonsnummer i søknaden. Vennligst oppgi e-postadressen du bruker i jobbsammenheng, ikke privat eller til foretakets postmottak, når du søker.

Hvis du er privatperson og oppdragsgiver for kartleggingsoppdrag, ber vi om at du overlater søknaden om brukertilgang til en nøkkelperson i kartleggingsoppdraget.

Behandlingstid

Forventet behandlingstid er opptil 10 virkedager.

Merk at alle søkere vil få skriftlig svar av Miljødirektoratet etter at søknaden er ferdig behandlet. Dersom svaret ikke kommer til innboksen til søker, anbefaler vi å sjekke søppelpost. Dersom svar ikke finnes her kan vi kontaktes på ninkartlegging@miljodir.no.

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Skjemaet åpner 10. mars og stenger 1. november.

Søknader bli ikke behandlet i perioden 4. juli til 5. august.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om denne søknaden kan rettes til Miljødirektoratet på e-post ninkartlegging@miljodir.no.

 

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).