Om ordningen

Hvem kan søke?

  • Privatpersoner (gjelder også foretak)
  • Privatpersoner som søker på vegne av andre privatpersoner (eller et annet foretak)

Leder for siidaandelen skal levere en søknad for siidaandelen.

Melding om reindrift

Miljødirektoratet vil hente nødvendig informasjon fra Melding om reindrift fra Landbruksdirektoratet. Relevant tallgrunnlag i Melding om reindrift blir benyttet når Statsforvalteren behandler erstatnings-søknaden.

Utfylling av søknadsskjema

Spørsmål om utfylling av søknadsskjemaet skal rettes til ansvarlig Statsforvalter for ditt distrikt.

Pålogging skjer via ID-porten. Dette sikrer korrekt identifikasjon av søker.

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Søknadsskjema åpnes for innsending 15. mai.

Søknadsfristen er 31. mai.

Det vises til forskriftens bestemmelser når det gjelder statsforvalterens frist for å behandle fremsatt søknad. Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til mottaker, jfr. forvaltningsloven § 29. Klagesaksbehandlingen må påregnes å ta lengre tid enn en måned, jfr. forvaltningsloven § 11 a) annet ledd.

Spørsmål og hjelp

For spørsmål vedrørende utfylling av søknad skal ansvarlig Statsforvalter for ditt distrikt kontaktes.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).