Sikring av friluftslivsområder (kap. 1420 post 30)

For å sikre område til friluftsliv skaffer det offentlige til veie areal ved erverv av eiendomsrett eller ved avtale om varig bruksrett (servituttavtale). Det viktigste formålet med statlige midler til sikring av friluftslivsområder, er at friluftslivet skal styrkes som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet. Sikring av område for friluftsliv i nærområde er eit viktig virkemiddel for å nå grupper som er lite aktive. Ordninga retter seg mot kommuner og interkommunale friluftsråd. Lokale lag og organisasjonar m.v. kan gjerne ta initiativ overfor kommunar og friluftsråd om å fremme sikringssøknad.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden kontakt fylkeskommunen i ditt fylke.

Søknadsfrist

Årets søknadsfrist gikk ut 15. januar 2017, og søknadssenteret er nå stengt for ytterligere søknader. Miljødirektoratet vil sende svar til alle søkere innen 1. juli 2017. 

Søknadssenteret vil åpnes igjen i god tid før neste søknadsfrist som er 15. januar 2018.