Sikring av friluftslivsområder (kap. 1420 post 30)

Søknadsskjemaet er under oppgradering, noe som vil forsinke åpningen for nye søknader i 2021. Vi planlegger å åpne skjemaet senest 1. desember 2020. 

Om ordningen:
Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke Miljødirektoratet om økonomisk støtte til å sikre seg råderett over friluftslivsområder eller ferdselsårer gjennom kjøp eller bruksavtale. Sikring kan også gjennomføres ved at eksisterende friluftslivsområder får status som statlig sikret friluftslivsområde. Det er mulig å sikre hele eller deler av en eiendom. Formålet med ordningen er å medvirke til at viktige friluftslivsområder ivaretas og tilrettelegges for dagens og framtidige generasjoner. 

Sikring av nærmiljøområder og turveier som er lette å nå for mange prioriteres høyt.

Når kommunene eller friluftsrådet søker om statlig sikring , tar de på seg et framtidig drifts- og tilsynsansvar for området. Det innebærer også å vurdere behov for, og eventuelt gjennomføre tilrettelegging.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. januar.

 

 

 

Trenger du hjelp?

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden se vedlagte veiledning og informasjon. Veiledere om "Sikring av nye friluftslivsområder" og "Forvaltning av statlig sikrede friluftslivsområder" på Miljødirektoratets nettside (se For myndigheter og Friluftsliv). Søker kan også kontakte fylkeskommunen i sitt fylke.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Id-Porten logoDenne søknaden krever innlogging med ID-porten.

Åpne søknadsskjema

Søknadsskjemaet er stengt.