Tilskudd til innlevering av kasserte fritidsbåter (vrakpant)

Miljødirektoratet gir tilskudd til innlevering av  kasserte fritidsbåter til lovlig mottak. Den som leverer fritidsbåten vil motta kr 1000,- per fritidsbåt. Oversikt over lovlige mottak finnes på sortere.no.

Hvordan får du utbetalt de 1000 kronene?

Båteier skal selv ha med seg et ferdig utfylt papirskjema pr. båt til avfallsmottaket. Skjemaet finner man her.

Mottaket signerer eller stempler skjemaet når båten er mottatt. NB: Mottaket skal ikke beholde skjemaet.

Når båten er levert og skjemaet ferdig utfylt, gjør du følgende:
1. Opprett bruker på Miljødirektoratets elektroniske søknadssenterog søk om tilskudd. 
2. Ta bilde eller scann skjemaet med bekreftelsen (stempel/kvittering) på at du har levert båten til mottak. Pass på at det er lesbart
3. Last opp skjema elektronisk som vedlegg til søknaden.
4. Trykk «send»

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn hvis du allerede har en bruker, eller registrere deg som ny bruker.

Søknadsfrist

Det kan søkes i perioden 1. januar til 1. desember hvert år. 

Trenger du hjelp?

Spørsmål kan rettes til Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no.