CITES – Utførsel og/eller innførsel av levende truede arter eller deres produkter

Dette er viktige opplysninger til deg som skal søke om tillatelse til utførsel, innførsel eller flerbrukstillatelse:

 • Tillatelsen gjelder kun de anførte eksemplarene og det maksimale antall som angitt.
 • Norsk (gjen)utførselstillatelse kreves for alle arter på liste A og B
 • Norsk innførselstillatelse kreves for alle liste A-arter
 • Norsk innførselstillatelse kreves for alle liste B-arter, med noen unntak:    
  • Når det gjelder re-eksport fra EU/EØS-land. Da holder det at det følger med utførselstillatelse fra EU/EØS-landet som det kommer ifra
  • Bytte, ikke-kommersielle lån, gave og lignende av museums- og herbariemateriale, samt levende plantemateriale, mellom registrerte vitenskapelige institusjoner (gjelder også liste A)
  • Kunstig formerte planter som følges av plantesunnhetssertifikat
  • Eksemplar omfattet av § 10 om personlig reisegods
 • For kjæledyr, eget instrument eller vareprøve som ønskes utført og innført gjentatte ganger, kan du søke om en flerbrukstillatelse som kan være gyldig over en lengre tidsperiode. Det utstedes ikke flerbrukstillatelse for eksemplarer som befinner seg i annet land.

 

Fremmede organismer

Om en innførsel gjelder levende fremmede organismer, kan det kreves en tillatelse etter forskrift om fremmede organismer. Les mer om hvordan du søker tillatelse etter fremmede organismer-forskriften. For spørsmål: post@miljodir.no

 

Cites-forskriften med vedlegg.

Du finner også mer informasjon på Miljødirektoratets nettsider om Cites.

Hvor finner du søknadsskjemaet?

Søknaden blir tilgjengelig elektronisk ved å logge inn.

Søknadsfrist

Det tar normalt tre uker å behandle en søknad, men dette avhenger av mottatt informasjon.

Trenger du hjelp?

For faglig hjelp eller hjelp til utfylling av søknad: cites@miljodir.no eller telefon 73 58 05 00.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).

Åpne søknadsskjema

Du kan åpne søknadsskjema og starte på en veiviser som vil lede deg igjennom de ulike stegene som trengs for å levere en søknad.

Åpne søknadsskjema

Du må logge inn