Om ordningen

Denne tilskuddsordningen gjelder bare for driftsenhetene i Skjærgårdstjenesten

I statsbudsjettet for 2021 er det bevilget 5 mill kroner, slik at driftsenhetene i Skjærgårdstjenesten kan søke om tilskudd til ekstraordinære tiltak mot marin forsøpling.

Søknadsskjemaet i elektronisk søknadssenter (ESS) benyttes i år for å innhente en kortfattet tilbakemelding fra hver driftsenhet om enhetens planer for marin avfallsrydding i 2021, og hvilke behov for midler som er knyttet til dette. Miljødirektoratet har behov for noen opplysninger om driftsenhetenes planer og behov for å få et grunnlag for å fordele tilskuddsmidlene på 5 mill kroner på de driftsenhetene som har planlagt aktivitet på dette i år. Vi har samtidig forsøkt å gjøre søknadsprosessen så lite byråkratisk som mulig. Innmeldt behov bør fortrinnsvis komme fra ledernivå i hver driftsenhet.

Dersom alle driftsenheter søker om tildeling fra disse midlene så vil det i snitt være 200.000 kr til tildeling pr enhet. Trolig vil noen få enheter også i år avstå fra å søke, og vi vil som tidligere år differensiere litt ift hva som er innmeldt behov. Trolig vil det likevel ikke være noen som får tildelt særlig over 500.000 kroner. Og vi vil i fordelingen se dette litt sammenheng hva enkelte enheter har søkt om og fått tildelt fra tilskuddsposten for tiltak mot marin forsøpling.

Søknadsskjemaet fylles ut med en enkel prosjektbeskrivelse, og et enkelt budsjett for utgifter og evt inntekter/andre tilskudd ut over søknadsbeløpet. Legg eventuelt ved vedlegg for utfyllende opplysninger.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 25.februar. Det holdes et digitalt info-møte om dette for Skjærgårdstjenesten 10.februar.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).