Om ordningen

Om ordningen

Her kan kommuner søke om refusjon av utgifter i forbindelse med skadefellingsforsøk på rovvilt som er vedtatt av Statsforvalteren og der forsøk på skadefelling utføres av kommunalt/interkommunalt oppnevnt fellingslag.  Denne godtgjøringen følger av § 9 a i forskrift om forvaltning av rovvilt, og utgifter vil bli refundert innenfor de økonomiske rammer som er gitt i det enkelte vedtak. 

Deltakere som mottar godtgjøring etter ordningen må være registrerte lisensjegere. Fil med liste over deltakere samt antall dagsverk kan enkelt lastes opp.  

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Åpner 1. april, frist for å søke er 1. desember.

Spørsmål og hjelp

For spørsmål eller avklaring om midler til godtgjøring ved fellingsforsøk av rovvilt ta kontakt med statsforvalteren i ditt fylke.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).