Om ordningen

Om ordningen

Her kan kommuner søke om refusjon av utgifter i forbindelse med skadefellingsforsøk på rovvilt som er vedtatt av Statsforvalteren og der forsøk på skadefelling utføres av kommunalt/interkommunalt oppnevnt fellingslag.  Denne godtgjøringen følger av §§ 9, og 9 a i forskrift om forvaltning av rovvilt, og utgifter vil bli refundert innenfor de økonomiske rammer som er gitt i det enkelte vedtak. 

Deltakere som mottar godtgjøring etter ordningen må være registrerte lisensjegere. Fil med liste over deltakere samt antall dagsverk kan enkelt lastes opp.  

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Frist for å sende søknad om refusjon følger av Statsforvalteren sitt vedtak om skadefelling.

Spørsmål og hjelp

For spørsmål eller avklaring om midler til godtgjøring ved fellingsforsøk av rovvilt ta kontakt med statsforvalteren i ditt fylke.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).