Om ordningen

Om ordningen:

Kommuner og interkommunale friluftsråd kan søke Miljødirektoratet om økonomisk støtte til å sikre seg råderett over friluftslivsområder eller ferdselsårer gjennom kjøp eller bruksavtale. Sikring kan også gjennomføres ved at eksisterende friluftslivsområder som kommune eller friluftsråd allerede eier, kan få status som statlig sikret friluftslivsområde. Det er mulig å sikre flere eiendommer og deler av eiendommer. Formålet med ordningen er å medvirke til at viktige friluftslivsområder ivaretas og tilrettelegges for dagens og framtidige generasjoner. 

Sikring av nærmiljøområder og turveier som er lette å nå for mange prioriteres høyt.

Når kommunene eller friluftsrådet søker om statlig sikring, tar de på seg et framtidig drifts- og tilsynsansvar for området. Det innebærer også å vurdere behovet for, og eventuelt gjennomføre, tilrettelegging.

Fylkeskommunen skal innen 1. april sende uttalelse om søknaden til Miljødirektoratet. 

Søker vil motta svar fra Miljødirektoratet senest 1. juli.  

Nyttige lenker

Nyttige dokumenter

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. januar.

 

 

 

Spørsmål og hjelp

For spørsmål vedrørende utfylling av søknaden bruk vedlagte veiledning for utfylling av skjemaet og våre veiledere på nett (se vedlagte lenker).  Søker kan også kontakte fylkeskommunen for rådgiving i forbindelse med søknad om støtte til sikring av friluftslivsområder. 

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).