Om ordningen

Miljødirektoratet refunderer etterskuddsvis og årlig kommunens utgifter til jegerprøven. Totalbeløpet som skal refunderes til kommunen blir beregnet ut i fra antall gjennomførte jegerprøveeksamener i kommunen siste år.

Kommunen får refundert 100 kr per eksamen. Ett eksamensforsøk for en kandidat regnes som en jegerprøveeksamen. Dersom en kandidat f.eks går opp til eksamen 3 ganger for å bestå, blir dette regnet som 3 jegerprøveeksamener og 300 kr i refusjon.

Refusjon for 2019 følger ny kommunestruktur gjeldende fra 1. januar 2020. Ta kontakt med oss dersom dere har spørsmål til dette eller trenger grunnlagstall fra 2019 for kommuner som er slått sammen til nye kommuner i 2020.

Søknadsfrist

15. mars 2020

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).