Om ordningen

Miljødirektoratet refunderer etterskuddsvis og årlig kommunens utgifter til jegerprøven. Totalbeløpet som skal refunderes til kommunen blir beregnet ut i fra antall gjennomførte jegerprøveeksamener i kommunen siste år.

Kommunen får refundert 110 kr per eksamen. Ett eksamensforsøk for en kandidat regnes som en jegerprøveeksamen. Dersom en kandidat f.eks går opp til eksamen 3 ganger for å bestå, blir dette regnet som 3 jegerprøveeksamener og 330 kr i refusjon.

Søknadsfrist

Søknadsfristen 1. mars 2022

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).