Om ordningen

Klimasats videreføres med 100 millioner kroner i statsbudsjett for 2023.

Klimasats er en støtteordning der kommuner, fylkeskommuner og Longyearbyen lokalstyre kunne søke støtte til klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Se informasjon om mer enn 1800 prosjekter som fikk støtte i perioden 2016-2022. 

Se annen informasjon om Klimasats.  

 

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Onsdag 1. mars kl 24.00

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Har du faglige spørsmål, kontakt oss via Miljødirektoratets svartjeneste

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).