Om ordningen

Kommuner, fylkeskommuner og Longyearbyen lokalstyre kan søke støtte til klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Til andre søknadsfrist i 2022 er det mulig å søke støtte til merkostnader som skyldes klimahensyn i anskaffelser, og støtte til å kartlegge mulige klimatiltak i bygge- og anleggs-prosjekter. 

Med merkostnad mener vi prisforskjellen mellom sammenliknbare produkter eller tjenester, der det klimavennlige alternativet er dyrere. For eksempel prisforskjellen mellom en ny elektrisk maskin, og en ny, sammenliknbar dieseldrevet maskin.

Les utlysningen med viktig informasjon

 

 

 

Nyttige lenker

Søknadsfrist

15. september kl 24.00. 

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Har du faglige spørsmål, kontakt oss på epost klimasats@miljodir.no.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).