Om ordningen

Tilskuddsordningens formål er å fremme klimatiltak i kommuner, fylkeskommuner og Longyearbyen lokalstyre ved å støtte prosjekter som bidrar til reduksjon i utslipp av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Tilskuddsordningens delmål er å bidra til at søkerne integrerer klimahensyn i sine aktiviteter, og at de styrker rollen som samfunnsutvikler og pådriver som tilrettelegger for samarbeid på klimaområdet mellom ulike aktører. 

 

Hvem kan søke

Kommuner, herunder fylkeskommuner, og kommunale foretak organisert etter kommuneloven kapittel 9 kan søke om midler, sammen eller hver for seg. Longyearbyen lokalstyre kan søke. Ingen andre kan søke Klimasats-støtte.

 

Hva kan søkes om

Til søknadsfristene 15. mai, 15. august og 15. november er det mulig å søke om: 

  • merkostnader som følge av klimagassreduserende hensyn i konkrete anskaffelser/innkjøp
  • kartlegging av mulige klimatiltak tidlig i bygge- og anleggsarbeider
  • ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommuner som har fått støtte til mer enn til ladepunkter tidligere vil ikke bli prioritert. 

Nyttige lenker

Søknadsfrist

15. mai kl 24.00. 

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Har du faglige spørsmål, kontakt oss på epost klimasats@miljodir.no.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).