Om ordningen

 

Hvem kan søke

Kommuner, herunder fylkeskommuner, og kommunale foretak organisert etter kommuneloven kapittel 9 kan søke om midler, sammen eller hver for seg. Longyearbyen lokalstyre kan søke. Ingen andre kan søke Klimasats-støtte.

 

Nyttige lenker

Søknadsfrist

15. februar kl 24.00. 

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Har du faglige spørsmål, kontakt oss på epost klimasats@miljodir.no.

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).