Om ordningen

Klimasats er en støtteordning der kommuner, fylkeskommuner og Longyearbyen lokalstyre kunne søke støtte til klimagassreduksjon og omstilling til lavutslippssamfunnet.

Les utlysningsteksten før du søker! Klimasats - støtte til lokale klimatiltak - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

 

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Torsdag 15. februar 2024 kl 24.00

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Har du faglige spørsmål, kontakt oss via Miljødirektoratets svartjeneste

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).