Om ordningen

Tilskuddsordningens formål er å fremme klimatiltak i kommuner, fylkeskommuner og Longyearbyen lokalstyre ved å støtte prosjekter som bidrar til reduksjon av klimagasser fra hurtigbåter. 

 

Hvem kan søke

  • Fylkeskommuner.
  • Kommuner som søker sammen med, eller i samråd med fylkeskommuner som står ansvarlig for hurtigbåttjenester i kommunen.
  • Fylkeskommunale foretak organisert etter kommuneloven kapittel 9.
  • Longyearbyen lokalstyre.

Flere søkere kan sende inn søknad sammen.

 

Hvilke tiltak kan få støtte?

Det kan søkes støtte til prosjekter som bidrar til å realisere lav- og nullutslippshurtigbåter.

For å få støtte må prosjektet:

  1. Fremskynde utviklingen av hurtigbåter som driftes uten klimagassutslipp.
  2. Bidra til betydelig reduserte utslipp sammenlignet med dagens hurtigbåter.
  3. Benytte energikilder som el, hydrogen, ammoniakk og biogass.

Nyttige lenker

Søknadsfrist

Søknadsfrist for 2022 var 15. februar.

Søknadsarkiv

For søknader levert tidligere, se søknadsarkivet.

Spørsmål og hjelp

Har du faglige spørsmål, kontakt oss på epost daniel.bugel@miljodir.no.

 

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).