Om ordningen

For mer informasjon se www.kvoteregister.no 

Om skjemaene

Du kan søke om:

  • ny konto (se www.kvoteregister.no for beskrivelse av kontotyper). 
  • å bli kontorepresentant
  • å bekrefte din identitet

Merk at når du søker om å opprette en ny konto må du også søke om to kontorepresentanter. Alle som vil søke om å bli kontorepresentanter fyller inn kontorepresentant-skjemaet individuelt.

OBS! På starten av søknaden må du for alle de tre alternativene listet over velge "søke på vegne av foretak/enhet".

 

Hvordan bekrefter du din identitet?

For å bekrefte din identitet for klimakvoteregisteret trenger du elektronisk ID (MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass, Commfides eller Buypass ID i mobil). 

Hvis du ikke klarer å logge inn med din elektroniske ID, kan du få hjelp på Direktoratet for IKT og Forvaltnings nettsider.

Krav for å søke om konto eller søke om ny kontorepresentant

For å få tilgang til skjemaet for å søke om å opprette konto eller om ny kontorepresentant, må du på forhånd bli delegert tilgang til meldingstjenesten "Klimakvoteregisteret" i Altinn, for virksomheten du skal representere i klimakvoteregisteret. Her er veiledning til hvordan dette gjøres. Kontakt Altinn på telefon 75 00 60 00 hvis det oppstår problemer.

Når tilgang er delegert i Altinn kan du søke om å opprette konto på vegne av virksomheten eller søke om å bli kontorepresentant.

Privatpersoner og utenlandske statsborgere kan ikke søke om å opprette konto eller å bli kontorepresentant via dette søknadsskjemaet. Se mer info om dette på www.kvoteregister.no

Viktige dokumenter

Søker har lest og forstått følgende dokumenter, som er tilgjengelig på www.kvoteregister.no:

  • Brukeravtalen for det norske klimakvoteregisteret
  • Personvernerklæring
  • Tiltak for sikker pålogging til klimakvoteregisteret

Søknadsfrist

Spørsmål og hjelp

Telefon: 952 04 667 - man-fre kl. 9:00-15:00
E-post: kvoteregister@miljodir.no

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).