Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Hettemåkekartlegging (M)BIRDLIFE NORGE100 000Miljødirektoratet2023Innvilget som omsøkt
Kontaktutvalg for hjorteviltforvaltningenMIDTRE GAULDAL KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Sikring av 50 års unik dataserie på havørn (M)BIRDLIFE NORGE150 000Miljødirektoratet2023Innvilget som omsøkt
Overvaking av havørn i Møre og Romsdal (S)BIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Møre og Romsdal2023Avslått
Overvaking av havørn i Vestland (S)BIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Vestland2023Delvis innvilget
Ærfugl ringmerking og overlevelse (S)BIRDLIFE NORGE5 mottakere2023Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått
Tilskudd til overvåking av villrein i KnutshøKNUTSHØ VILLREINUTVALG50 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Innvilget som omsøkt
Ærfugl ringmerking og overlevelse (M)BIRDLIFE NORGE50 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Bygland kommuneBYGLAND KOMMUNE7 250Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Viltvarsling og sjåfør : hvordan kommuniserer viIMSA KNOWLEDGE COMPANY AS Innlandet fylkeskommune2023Levert
Brølejakt på hjortNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEST-AGDER36 300Agder fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Oppfølging kulturlandskapsfuglINDRE ØSTFOLD KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2023Avslått
Elgforvaltning over kommunegrenseneINDRE ØSTFOLD KOMMUNE25 000Viken fylkeskommune2023Delvis innvilget
Endring av jakttidsstart på grågås (Anser anser) NORGES BONDELAG90 000Miljødirektoratet2023Innvilget som omsøkt
SØKNAD OM TILSKUDD FOR BRUK AV DRONER FOR KARTLEGGHADSEL KOMMUNE Nordland fylkeskommune2023Levert
Krykkjer i Rørvik - "krykkjehotell"NÆRØYSUND KOMMUNE75 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Kartlegging av beverHITRA KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2023Levert
Kartlegging av sporvefugl i Svorklia naturreservatNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL2 mottakere2023Avslått
Sporing av steinvender, temmincks., svømmes. (M)BIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2023Avslått
Overvåking av fugler v ringmerking i Pasvik MBIRDLIFE NORGE30 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Overvåking av fugler v ringmerking i Pasvik (SF)BIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
ElgbeitetakseringIBESTAD KOMMUNE120 000Troms og Finnmark fylkeskommune2023Delvis innvilget
Vandringer, økologi og bestand hos fjellvåk (SF)BIRDLIFE NORGE5 mottakere2023Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Flaggermus i Trøndelag 2023 - VilttiltakHABITATDESIGN EVA TILSETH20 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Tiltak for amfibier DOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS Statsforvalteren i Innlandet2023Levert
Vandringer, økologi og bestand hos fjellvåk (M)BIRDLIFE NORGE60 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Utgivelse av magasinet Hjorteviltet 2023STIFTELSEN ELGEN250 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i Norge (M)BIRDLIFE NORGE150 000Miljødirektoratet2023Delvis innvilget
Trekkfuglovervåking ved Lista FuglestasjonBIRDLIFE NORGE100 000Statsforvalteren i Agder2023Innvilget som omsøkt
Overvåking av sædgås i Norge (SF)BIRDLIFE NORGE40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2023Delvis innvilget
Poster per side241 - 270 of 5086 items