Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bestandsestimering og CWD hos hjortedyrSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA350 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Questioning Bycatch - Impacts STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Supplerende småspovekartlegging i Møre og Romsdal NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Bestandsutvikling hos fjellerkeOscar Østvold5 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Avslått
Boltitens bestandsutvikling Axel Brevig-Edfeldt2 mottakere2022Avslått, Delvis innvilget
Questioning Bycatch - Impacts STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA40 000Statsforvalteren i Vestland2022Delvis innvilget
Questioning Bycatch - Impacts STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Informasjons og skoleringstiltak vilt 2022NORGES JEGER OG FISKEFORBUND - NORD TRONDELAG137 000Trøndelag fylkeskommune2022Delvis innvilget
Jaktopplæring for ungdom og førstegangsjegereNORGES JEGER OG FISKEFORBUND OPPLAND110 000Innlandet fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
A thriving coast - predators and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Fagkvelder om elg og elgforvaltningUTMARKSFORVALTNINGEN AS20 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
Lirypas økologi i et skiftende klima 3.0STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
A thriving coast- predators and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 0003 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av Grågåsreir i ferskvannslokaliteterUTMARKSFORVALTNINGEN ASStatsforvalteren i Oslo og Viken2022Avslått
Videreføring - bestandsovervåking på gås 2022PORSANGER KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Delvis innvilget
Bestandsutvikling hos boltit og fjellerkeNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)2 mottakere2022Avslått, Avslått
Grunneierbasert villsvinforvaltningNORSKOG2 mottakere2022Avslått, Delvis innvilget
A thriving coast - predators and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 0003 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Elgbeitekartlegging Namsskogan kommuneNAMSSKOGAN KOMMUNE75 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Ærfuglovervåking Indre OslofjordBIRDLIFE NORGE30 0002 mottakere2022Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Sjøfuglregistrering i Porsangerfjord IBA MBIRDLIFE NORGE15 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Sjøfuglregistrering i Porsangerfjord IBABIRDLIFE NORGE32 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Snøuglas økologi og bestandsforholdSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA7 mottakere2022Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Bestandsvekst og effekter av jakt på rødrevSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kartlegging av årets fugl - rødstilk (M)BIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Kartlegging av årets fugl - rødstilk (S)BIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Overvåking av storspove (M)BIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2022Avslått
Overvåking av storspove (S)BIRDLIFE NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Kartlegging av horndykker i Innlandet (M)BIRDLIFE NORGEMiljødirektoratet2022Avslått
Kartlegging av horndykker i Innlandet (S)BIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Poster per side241 - 270 of 4650 items