Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Områdebruk og habitatvalg hos storspoveNni Resources AsStatsforvalteren i Vestland2019Avslått
Kartlegging og overvåking av den patogene soppen BNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2019Avslått
Beitetilgang og skader i områder med lite skogbrukHøgskolen I InnlandetMiljødirektoratet2019Avslått
Vannfugler i alpine innsjøer HardangerviddaNni Resources AsStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Viltvarsling langs jernbanenStiftelsen Ruralis Institutt For Rural- Og RegionalforskningMiljødirektoratet2019Avslått
GenDeerNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2019Avslått
Bekjemping av mink i Leka 2019Leka kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Grågås i Solund kommuneNni Resources AsSogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
SNP-chip-utvikling for bjørn-overvåking i NorgeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2019Avslått
BrettNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2019Avslått
Familiegrupper blant jerv i SkandinaviaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2019Avslått
Skadefelling - hva felles?Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2019Avslått
Rapportering fra tidligere undersøkelser av grågåsNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2019Avslått
Digitalt valdkart (m jaktfelt) for Os kommuneOs kommuneHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Grågås-gjerde Nes HerregårdSvend FosdahlStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Prosjekt Kvalitetssikring av tiurleiker 2019Aurskog-Høland kommuneStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Prosjekt «Ettersøksdatabasen»Norges Jeger- og FiskerforbundMiljødirektoratet2019Avslått
kartlegging HvitkinngåsDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 DokkaOppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Gaupe genetikkNorsk institutt for naturforskning (NINA)Miljødirektoratet2019Avslått
Komparativt studie av rugeatferd Larus canusAndreas Baskår PedersenStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Tiltak for å hindre viltpåkjørsler i Levanger 2019Levanger kommuneTrøndelag fylkeskommune2019Avslått
Opplæringskurs vilt 2019Norges Jeger- og Fiskerforbund avd TelemarkTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Vinsj med batteri til fallviltarbeidOppdal KommuneTrøndelag fylkeskommune2019Avslått
Tilskudd til overvåking storsalamander i 2019Norsk institutt for naturforskningStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Konflikt mellom tam- og villrein i ForrolhognaForollhogna VillreinområdeStatsforvalteren i Trøndelag2019Avslått
Miljø-DNA til bestandsberegning hos salamanderNorsk institutt for naturforskningStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Innkjøp av drone til registrering fiskeørn hekkingOle Jørgen HanssenStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Rotenonbehandling 10 år etterNittedal kommuneStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Organisering av gåsejaktområderUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2019Avslått
Viltpåkjørsler, vær varsom - kampanje.Norges Jeger Og Fiskerforbund RogalandStatsforvalteren i Rogaland2019Avslått
Poster per side241 - 270 of 4650 items