Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bukketelling på DalsidaTARANDUS ASStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Arbeidsseminar om Fokusområder HardangerviddaSTIFTELSEN NORSK VILLREINSENTERMiljødirektoratet2021Avslått
Forflytninger, bestand og økologi hos lappugle MNORSK ORNITOLOGISK FORENINGMiljødirektoratet2021Avslått
spatial integrated population modelSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNORSK ORNITOLOGISK FORENINGMiljødirektoratet2021Avslått
Overvåking av storspoveNORSK ORNITOLOGISK FORENINGMiljødirektoratet2021Avslått
La ikke dyra lideOLSENSØK HANS KRISTIAN OLSENVestfold og Telemark fylkeskommune2021Avslått
Bestandsregistreringer av villrein i Rondane sørRONDANE SØR VILLREINOMRÅDEStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Kartlegging av Årets fugl - gulspurvNORSK ORNITOLOGISK FORENINGMiljødirektoratet2021Avslått
Dobbeltbekkasin i NordlandNORSK ORNITOLOGISK FORENINGStatsforvalteren i Nordland2021Avslått
Kartlegging av rovfuglreir i NannestadNANNESTAD KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Ettersøk påkjørt viltMÅLSELV KOMMUNETroms og Finnmark fylkeskommune2021Avslått
Søknad om støtte til drone med termisk kameraPER HELDALVestfold og Telemark fylkeskommune2021Avslått
Villsvinets økologi STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Bråten Gård, Aurskog gr/br 163/16Kjell Tore MaalenStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Adaptive mink management in NorwayNORD UNIVERSITETStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Prototyper sandsvalehotellNATURVERNFORBUNDET I MANDALStatsforvalteren i Agder2021Avslått
Utarbeide regional forvaltningsplan for grågås P H PEDERSEN NATUR- OG MILJØRÅDGIVNINGStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Digitalisering av tellende jaktareal hjorteviltFYRESDAL KOMMUNEVestfold og Telemark fylkeskommune2021Avslått
Kursing Lillestrøm fallvilttjenesteLILLESTRØM KOMMUNEViken fylkeskommune2021Avslått
Overvåking av hekkende horndykker i TromsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021Avslått
Overvintringsområder til horndykkere fra NordNorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021Avslått
DNA-basert overvåking av fiskeørnSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA2 mottakere2021Avslått
Erfaringer med over- og underganger for tamreinNORCONSULT ASMiljødirektoratet2021Avslått
Questioning Bycatch - What is the true scale STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Vestland2021Avslått
Digitalisering av eldre ringmerkingsdataMUSEUM STAVANGER ASMiljødirektoratet2021Avslått
Questioning Bycatch - What is the true scale STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Kartlegging av småsalamander på JærenECOFACT SØRVEST ASStatsforvalteren i Rogaland2021Avslått
Etablering av skadefellingslag for store rovdyrKARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNEStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021Avslått
Genetisk analyser og praktisk hjorteforvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Poster per side241 - 270 of 5085 items