Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Vurdering av funksjonsområder for villreinVoss Kommune 2 mottakere2019Ikke behandlet
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2019Tore Veisetaune60 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Bestandsplan for Knutshø villreinområdeKnutshø Villreinutvalg 2 mottakere2018Ikke behandlet
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning 2 mottakere2018Ikke behandlet
Kartlegging av kongeørn med helikopter på SørøyaNorsk Institutt for naturforskning75 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Avslått
Ettersøkskurs offentlig veiKristiansand kommune, parkvesenet2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging hekkende kongeørnArctic Research and Consulting da 2 mottakere2018Ikke behandlet
ElgbeitetakstLandbrukskontoret Våler og Åsnes 2 mottakere2018Ikke behandlet
Overvåkning av faunapassasjer Vestfold Norsk institutt for naturforskning 2 mottakere2018Ikke behandlet
Oppsyn i VillreinjaktaReinheimen-Breheimen villreinutvalg63 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått
Måseovervåking med webkamera i Vardø havnArctic Bird Observatory2 mottakere2018Avslått, Avslått
Elgen i OpplandNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Metoder for overvåkning av faunapassasjer Norsk institutt for naturforskning40 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Ressurshabitat for brunbjørn i Finnmark – utviklinNibio 2 mottakere2018Avslått, Avslått
Miniseminar lokal hjorteviltforvaltning Vestskog sa30 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Oppdatere og digitalisere kommunens viltkartOs kommune 2 mottakere2018Ikke behandlet
Horndykker i NordlandNorsk Ornitologisk Forening15 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Svarthalespove på JærenNorsk Ornitologisk Forening100 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av hvitkinngås langs norskekystenNorsk Ornitologisk Forening50 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Forvaltningsplan gås i Aurskog Høland kommuneUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Registreringsmetode for villsvinUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold45 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus25 0002 mottakere2018Delvis innvilget
Kurs i jakt på KanadagåsNorges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Vipeprosjektet i Aust-Agder 2018Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder5 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Avslått
Kartfesting av områdebruk og trekkruter,FjellheimeVillreinutvalet for Fjellheimen Villreinutval30 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Bestandsovervåking sildemåse Troms og FinnmarkNOF avdeling Troms2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Jaktfalkundersøkelser i Trøndelag 2018Norsk institutt for naturforskning2 mottakere2018Avslått, Innvilget som omsøkt
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening240 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Hoggormprosjektet 2018NTNU Vitenskapsmuseet40 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av mytende gjess i Oslo og AkershusOslo kommune, Bymiljøetaten, Miljødivisjonen2 mottakere2018Avslått, Avslått
Poster per side181 - 210 of 4179 items