Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Flaggermus-, spissmus, øvrige pattedyrregistreringNaturformidling, Konsekvensutredning Og Forskning Jeroen Van Der KooijStatsforvalteren i Vestland2020Avslått
Risikovurdering av sykdomstrusler hos fjellrev Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
FOU FJELLREV, RØDREV, FJELLØKOSYSTEM 2019Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Skadefelling - omfang og bestandseffektStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Utvidet overvåking for grågåsStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Frost without Snow and IceArtic Light AsMiljødirektoratet2020Avslått
Jaktfalkundersøkelser i TrøndelagStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaStatsforvalteren i Trøndelag2020Avslått
Fagsamling kommunal viltforvaltningUtmarksavdelinga Vest AsVestland fylkeskommune2020Avslått
Regionsvis samarbeid hjorteforvaltning AgderUtmarksavdelinga Vest AsAgder fylkeskommune2020Avslått
Estimat av hekke- og mytebestand av grågås i NorgeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Pilotprosjekt for valg av nytt ringmerkingsprogramArc Arctic Research And Consulting DaMiljødirektoratet2020Avslått
Kurs i jakt på kanadagåsNorges Jeger- Og Fiskerforbund- AkershusViken fylkeskommune2020Avslått
SNP-genotyping av gaupeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Effective brown bear monitoring in Norway by SNPsStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
DNA-basert overvåking av fiskeørnStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått
Familiegrupper blant jerv i SkandinaviaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Rovdyrinformasjon til skolene i Tynset og AlvdalAlvdal KommuneStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Kurs i elgjakt for nye jegereNorges Jeger- Og Fiskerforbund- AkershusViken fylkeskommune2020Avslått
Oppdatering av kommunale ettersøksjegereNorges Jeger- Og Fiskeforbund BuskerudViken fylkeskommune2020Avslått
Bedre ettersøk av rådyr - videreføringNorges Jeger- Og Fiskeforbund BuskerudViken fylkeskommune2020Avslått
Opplæringsjakt på Hjortevilt 2020Norges Jeger- Og Fiskeforbund BuskerudViken fylkeskommune2020Avslått
Sjøfuglteljing i Svellingsflaket lvoFylkesmannen I NordlandStatsforvalteren i Nordland2020Avslått
Barnacle goose ringing SvalbardStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Revejaktbu for ungdomNorges Jeger Og Fiskeforbund VestfoldVestfold og Telemark fylkeskommune2020Avslått
Minkfangst i skjærgårdenNorges Jeger Og Fiskeforbund VestfoldVestfold og Telemark fylkeskommune2020Avslått
Foodscapes for large herbivoresHøgskolen I InnlandetMiljødirektoratet2020Avslått
Villsvinets økologi: spredning og habitatbrukStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Villsvinets økologi: spredning og habitatbrukStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Drones for moose monitoringHøgskolen I InnlandetMiljødirektoratet2020Avslått
Overvåking og ringmerking av havørn i SunhordlandDag BrynjelsenStatsforvalteren i Vestland2020Avslått
Poster per side181 - 210 of 4650 items