Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Snøuglas økologi og bestandsforholdStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina 8 mottakere2020Levert
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Levert
Innkjøp av utstyr, ITMichaelsen Biometrika As Miljødirektoratet2020Levert
Flaggermus og klimaMichaelsen Biometrika As Miljødirektoratet2020Levert
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2017Museum Stavanger As Miljødirektoratet2020Levert
Bukketelling Dalsida og DovrefjellTarandus As Statsforvalteren i Innlandet2020Levert
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Levert
MUSEOBS: Et smågnagersamfunn i endringHøgskolen I Innlandet Statsforvalteren i Innlandet2020Levert
Skadd fuglNorsk Ornitologisk Forening (nof), Avdeling Hedmark 2 mottakere2020Levert
Fortsette registrering av kongeørn i DrangedalPer Ole Halvorsen Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Levert
Feltoppsyn og oppsyn villreinjaktFlaten Jan-ove Miljødirektoratet2020Levert
Kartlegging av havørn i Vestfold og TelemarkJan Erik Tangen Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Levert
Tilskudd til minkfeller rundt Myre i Øksnes Tommy Jenssen Statsforvalteren i Nordland2019Levert
Regionalt villreinprosjektStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2019Levert
Blybelastning hos skandinaviske bjørnerHøgskolen I Innlandet Miljødirektoratet2019Levert
Byttedyrhåndtering på reiret til vandrefalkenMari Louise Smith 3 mottakere2019Levert
Forskning og overvåking av kongeørnNorsk Institutt for naturforskning Miljødirektoratet2019Levert
TESTAnne Lene Rambøl Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Oterpredasjon på laks og sjøørret - RevidertNorsk instituut for naturforskning 3 mottakere2019Levert
SKOGSJERV - Bestand og konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
SKOGSJERV - Bestand og konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Effekter av vindkraftverk på flaggermusNMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ORG.NR : 969 159 570 MVA Miljødirektoratet2019Levert
ForvaltningsarbeidNorefjell-Reinsjøfjell Villreinutvalg Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Levert
Effekten av jakt på sosial organisering hos elgCentre for Biodiversity Dynamics, NTNU Miljødirektoratet2019Levert
Samling jakthundeiereNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Levert
Genetisk diversitet og struktur hos kongeørnNorsk institutt for naturforskning (NINA) Miljødirektoratet2019Levert
Opplæringsjakt hjorteviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Levert
Utredning leie av jaktterreng på SunnmmøreNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Levert
Leie jaktterreng i Kristiansund kommuneNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Levert
Opplæringsjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Levert
Poster per side151 - 180 of 5085 items