Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Regional elgbeitetaksering i AgderVENNESLA KOMMUNE Agder fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kartlegging av sporvefugl i flaumskogmark i SøyaNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2021Ikke behandlet
Trykking av temahefte om skadd rovfuglNORSK FALKEJAKT FORBUND Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Kurs i taksering av hønsefuglNJFF AUST-AGDER Agder fylkeskommune2021Ikke behandlet
Taksering HovdenNJFF AUST-AGDER Agder fylkeskommune2021Ikke behandlet
Vilt i og ved vann i Bergen kommuneBERGEN KOMMUNE Vestland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Normann-prosjektet NORD-FRON KOMMUNE Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Forhindre tap av rådyrkje i landbruketTYSVÆR JEGER OG FISKERFORENING Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Overvåking av fjellmyrløper i OpplandNORSK ORNITOLOGISK FORENING, AVDELING OPPLAND Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Kartlegging av fjellhekkende vadefugler i OpplandNORSK ORNITOLOGISK FORENING, AVDELING OPPLAND Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Overvåking av vannfugl i rike vannmiljøer OpplandNORSK ORNITOLOGISK FORENING, AVDELING OPPLAND Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Midler til ÅtebuANDØRJA SMÅVILTLAG SA Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
hønsehauk, hogst ved reirplasserKISTEFOS SKOGTJENESTER AS Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Overvåking av overvintrende vannfugl i BuskerudBjørn Harald Larsen Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
fiskeørn, bestandsregistrering 2021KISTEFOS SKOGTJENESTER AS Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Seminar diverse fuglearter vs skogbruk m.m.NATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
hønsehauk 2021, kartlegging i del av GjøvikKISTEFOS SKOGTJENESTER AS Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
JaktlederkursNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Forebygge viltpåkjørsler i Tjeldsund kommuneDIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kartlegging av fiskeørn i ØstfoldRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Ikke behandlet
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 5 mottakere2021Ikke behandlet
Elgjaktkurs for Jenter 2021NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kartlegging/overvåking av vandrefalkRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN Statsforvalteren i Innlandet2021Ikke behandlet
Fugleliv på fuktenger i BørsesjøNILSSEN NATURFORVALTNING & VAKTMESTERTJENESTER Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Kartlegging av havørn i Vestfold og TelemarkJan Erik Tangen Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Introjakt Elgjaktkurs for ungdomNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
HønsefugltakseringFINNMARKSEIENDOMMEN Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kartlegging og registrering fiskeørn og kongeørn nPER OLE HALVORSEN Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2021Ikke behandlet
Elgjaktkurs UkeskursNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS Troms og Finnmark fylkeskommune2021Ikke behandlet
Lyngbrenning for lirype på BlåfjellendenECOFACT SØRVEST AS Rogaland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Poster per side151 - 180 of 4160 items