Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
A Thriving Coat - En levende kystStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina 9 mottakere2020Ikke behandlet
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Innkjøp av utstyr, ITMichaelsen Biometrika As Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Flaggermus og klimaMichaelsen Biometrika As Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2017Museum Stavanger As Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Bukketelling Dalsida og DovrefjellTarandus As Statsforvalteren i Innlandet2020Ikke behandlet
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNorsk Ornitologisk Forening 9 mottakere2020Ikke behandlet
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
MUSEOBS: Et smågnagersamfunn i endringHøgskolen I Innlandet Statsforvalteren i Innlandet2020Ikke behandlet
Overvåking av norske trekkfuglerNorsk Ornitologisk Forening 11 mottakere2020Ikke behandlet
Gjess i Vestfold og TelemarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina 3 mottakere2020Ikke behandlet
Lyngbrenning for lirype ved BlåfjellendenEcofact Sørvest As Rogaland fylkeskommune2020Ikke behandlet
Fortsette registrering av kongeørn i DrangedalPer Ole Halvorsen Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Feltoppsyn og oppsyn villreinjaktFlaten Jan-ove Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Kartlegging av havørn i Vestfold og TelemarkJan Erik Tangen Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Ikke behandlet
Tilskudd til minkfeller rundt Myre i Øksnes Tommy Jenssen Statsforvalteren i Nordland2019Ikke behandlet
Regionalt villreinprosjektStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Blybelastning hos skandinaviske bjørnerHøgskolen I Innlandet Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Byttedyrhåndtering på reiret til vandrefalkenMari Louise Smith 3 mottakere2019Ikke behandlet
Forskning og overvåking av kongeørnNorsk Institutt for naturforskning Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
TESTAnne Lene Rambøl Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
SKOGSJERV - Bestand og konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
SKOGSJERV - Bestand og konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Effekter av vindkraftverk på flaggermusNMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ORG.NR : 969 159 570 MVA Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Effekten av jakt på sosial organisering hos elgCentre for Biodiversity Dynamics, NTNU Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Samling jakthundeiereNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Genetisk diversitet og struktur hos kongeørnNorsk institutt for naturforskning (NINA) Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Opplæringsjakt hjorteviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Utredning leie av jaktterreng på SunnmmøreNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Leie jaktterreng i Kristiansund kommuneNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Poster per side151 - 180 of 4165 items