Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av småpattedyr i NordlandBangjord Statsforvalteren i Nordland2019Levert
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening 4 mottakere2019Levert
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2019Levert
Trekk flaggermus om våren InnlandMichaelsen Biometrika AS Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2019Norsk institutt for naturforskning 5 mottakere2019Levert
SUSTHERBNorsk institutt for naturforskning 6 mottakere2019Levert
Videreføring av leieavtaler av jakttereng.Skodje Jeger Og Fiskeforening Møre og Romsdal fylkeskommune2019Levert
Fødselstid hos bever i Sør-NorgeUniversitetet I Sørøst-Norge 26 mottakere2019Levert
Oppsyn i VillreinjaktaReinheimen-Breheimen villreinutvalg 4 mottakere2019Levert
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2019Marker kommune Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Levert
Elgbeiteregistrering østre elgregionRakkestad Kommune Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Levert
Aldersanalyse elgRakkestad Kommune Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Levert
Vurdering av funksjonsområder for villreinVoss Kommune 2 mottakere2019Levert
Kartlegging av havørn i TelemarkJan Erik Tangen Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2019Levert
Diettanalyse av ørretFylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Miljødirektoratet2018Levert
BioakkustikkFylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Miljødirektoratet2018Levert
Effektivisering av jervejakt(Tilskudd til jaktbu)Nils Jøran Hætta Miljødirektoratet2018Levert
Ikke jaktbare arterPer Ole Halvorsen Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Levert
Hjortedyr i sone 1 av Nordfjella villreinområdeNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Levert
Optimalisering forvaltningsområde jerv 2Norsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Levert
BJØRNEBINNER I HEDMARKHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
SKOGSJERV - Bestand og konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
Miljøprion-prosjektetNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Levert
Effekten av jakt på sosial organisering hos elgCentre for Biodiversity Dynamics, NTNU Miljødirektoratet2018Levert
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2018Levert
ElgbeitetakstLandbrukskontoret Våler og Åsnes Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
Stedtrohet, habitatvalg og trekk hos åkerrikseNorsk Ornitologisk Forening 15 mottakere2018Levert
Hvor mye rødrev finnes det - videreføring Norsk institutt for naturforskning 12 mottakere2018Levert
Nasjonal gåsekonferanseUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 21 mottakere2018Levert
Svarthalespove i Nord-NorgeNorsk Ornitologisk Forening 3 mottakere2018Levert
Poster per side151 - 180 of 4578 items