Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP)Veterinærinstituttet2 800 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP)Veterinærinstituttet3 400 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Blynivå i norske rovfuglarVeterinærinstituttet Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP)Veterinærinstituttet3 400 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Vilttiltak - forvaltningsplan og elgtellingVESTVÅGØY KOMMUNE Nordland fylkeskommune2021Ikke behandlet
Kartlegging av leveområder for minkVestvågøy kommuneNordland fylkeskommune2017Avslått
Kartlegging av elgbestanden i Vestvågøy kommuneVestvågøy kommune65 000Nordland fylkeskommune2017Delvis innvilget
Kartlegging av elgbestanden i Vestvågøy kommuneVestvågøy kommune Statsforvalteren i Nordland2017Ikke behandlet
Søknad om telling av elgbestanden på VestvågøyaVestvågøy kommune65 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Søknad om telling av elgbestanden i VestvågøyVestvågøy kommune Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Organisering jakt Vestvågøy kommuneVestvågøy jeger- og fiskeforening3 mottakere2016Avslått, Ikke realitetsbehandlet
fagsamling for bestandsplanområdaVestskog sa3 mottakere2019Avslått, Avslått
Prosjekt forvaltning av hjortebestand sørVestskog sa45 0003 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
forprosjekt - Leve med hjortVestskog sa 4 mottakere2019Ikke behandlet
kommunesamarbeid hjorteforvaltning 2019-2020Vestskog sa25 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått
Prosjekt Forvaltning av hjortebestand 2018Vestskog sa100 0003 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Prosjekt bestandsplan og CWD 2018 og 2019Vestskog sa 3 mottakere2018Ikke behandlet
Prosjekt Forvaltning av hjortebestand 2018Vestskog saMiljødirektoratet2018Avslått
Miniseminar lokal hjorteviltforvaltning Vestskog sa15 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Lokal småviltforvaltning Vestskog sa 4 mottakere2018Ikke behandlet
Prosjekt Bestandsplanlegging og CWD 2018-2019Vestskog saMiljødirektoratet2018Avslått
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa400 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
vilttelefonen 2017 - prøveordningVestskog saMiljødirektoratet2017Avslått
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa 4 mottakere2017Ikke behandlet
Viltseminar 2016Vestskog sa2 mottakere2016Avslått, Avslått
forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa 4 mottakere2016Ikke behandlet
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa400 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Vilttelefonen 2016 utprøving.Vestskog saMiljødirektoratet2016Avslått
Viltseminar Vestskog saSogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Prosjektet forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa280 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Poster per side121 - 150 of 4174 items