Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Felles rovviltjaktområde Vest AgderSogn og Fjordane Skogeigarlag30 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Viltseminar Rogaland 2013Sogn og Fjordane SkogeigarlagStatsforvalteren i Rogaland2013Avslått
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Sogn og Fjordane Skogeigarlag 5 mottakere2013Ikke behandlet
ElgbeiteregistreringSnåsa Kommune35 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Viltkameraovervåking av mulig villreintrekkSNØHETTA VILLREINUTVALG15 0002 mottakere2022Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Tiltak for å forbedre innsamlingen av vektdataSNØHETTA VILLREINUTVALG3 mottakere2022Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Villreinjaktoppsyn/tellinger 2022SNØHETTA VILLREINUTVALG42 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Villreinjaktoppsyn/tellinger 2021SNØHETTA VILLREINUTVALG4 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått
Villreinjaktoppsyn/tellinger 2021SNØHETTA VILLREINUTVALG4 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Beitekartlegging SnøhettaSnøhetta VillreinutvalgMiljødirektoratet2020Avslått
Villreinoppsyn 2020Snøhetta Villreinutvalg38 500Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Oppsyn villreinjakt 2019Snøhetta villreinutvalg42 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Administrasjon av CWD prøvetaking SnøhettaSnøhetta villreinutvalg12 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Oppsyn villreinjaktSnøhetta villreinutvalg49 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Villrein overvåking og oppsyn villreinjaktSnøhetta villreinutvalg42 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Oppsyn VillreinSnøhetta villreinutvalg Miljødirektoratet2016Ikke behandlet
Villrein overvåking og oppsyn villreinjaktSnøhetta villreinutvalg45 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Merking villreinSnøhetta villreinutvalg80 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Felles strategi for forvaltning av hjorteviltet iSnillfjord kommuneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2017Ikke realitetsbehandlet
HjorteviltplanSkånland kommune10 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Forvaltning av smårovdyrSkånland Jeger- og fiskeforening10 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Fangst av mink - Ekne - AlstadhaugSkogn Folkehøgskole Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
Kompetanseheving innen viltsektoren 2017Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)300 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Seminaret Hjortevilt 2017Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) 5 mottakere2017Ikke behandlet
Seminaret Hjortevilt 2017Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving innen viltsektoren 2016Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)300 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Seminaret Hjortevilt 2016Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) 5 mottakere2016Ikke behandlet
Seminaret Hjortevilt 2016Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)120 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Digital elgbeitetakseringSkogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)Miljødirektoratet2015Avslått
Seminaret Hjortevilt 2015Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) 10 mottakere2015Ikke behandlet
Poster per side871 - 900 of 4650 items