Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av en sårbar spesialistpredator på rypUniversitetet i Tromsø150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Kartlegging av horndykker i Vestvågøy.NOF Lofoten lokallag10 000Statsforvalteren i Nordland2017Innvilget som omsøkt
Rødlistede flaggermus i HordalandMichaelsen Biometrika AS22 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Hvitryggspetten på Vestlandet.Norsk Institutt for Bioøkonomi35 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Hvitryggspetten på Vestlandet: Sogn & Fjordane.Norsk Institutt for Bioøkonomi35 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Rødlistede flaggermus Sogn og FjordaneMichaelsen Biometrika AS21 800Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Overvåking av overvintrende vannfugl i BuskerudLarsen Naturundersøkelser25 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Overvåking av hekkende vannfugl i TyrifjordområdetLarsen Naturundersøkelser30 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Følgeprosjekt i Rondane villreinområde 2016-2019Norsk Villreinsenter Nord900 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Byttedyr levert på reir av kongeørn Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet6 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Byttedyr levert på reir av kattugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet6 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Overvåkning av Snøhettaområdet 2014-2017Norsk Villreinsenter Nord25 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Oppfølging og utbedring av flaggermuskasserMichaelsen Biometrika AS70 753Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Flaggermus i nemoral soneMichaelsen Biometrika AS144 440Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Støtte til innkjøp av minkfellerOslomarkas Fiskeadministrasjon30 000Oslo fylkeskommune 2017Innvilget som omsøkt
Viderføring av prosjekt Smårovvilt i SaltenProsjekt Utmark40 000Nordland fylkeskommune2017Innvilget som omsøkt
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2017Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen550 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Seminar om skarv i innlandetNorsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Følgeprosjekt i Rondane villrienområde 2016-2019Norsk Villreinsenter Nord50 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving hjorteviltforvaltningSpydeberg Kommune23 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Elgbeiteregistrering i Finnemarka, Buskerudv/ Landbrukskontoret for Drammen, Lier, Røyken og Hurum87 500Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Sjøfugltellinger i Aust-Agder 2017Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder21 500Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Videreføring av Salten Viltforvaltningsråd (SaV)Prosjekt Utmark45 000Nordland fylkeskommune2017Innvilget som omsøkt
Effekten av skremsel på overlevelse av rådyrkjeNorges Jeger- og Fiskerforbund390 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Kurs i reinsdyrjaktOlav Schrøder4 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Kurs i takseringOlav Schrøder5 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Videregående kurs ettersøkOlav Schrøder4 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
TakseringOlav Schrøder8 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
EttersøksinstruktørkursOlav Schrøder4 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Utdanning avsersjonsinstruktørar. Olav Schrøder3 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Poster per side751 - 780 of 4650 items