Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Elgprosjektet VegaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU1 000 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Elgprosjektet VegaNORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU800 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Elgregion i Vestfjella - FjellaUtmarksavdelingen for Akershus og ØstfoldØstfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
ElgtellingMålselv kommune70 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
ElgtellingGildeskål kommune3 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Elgtelling 2018Karasjok kommune Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Ikke realitetsbehandlet
Elgtelling 2018Karasjok kommune 100 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Elgtelling AndøyaAndøy Kommune42 500Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Elgtelling Hundåla-Husvika i Vefsn kommuneVefsn kommune50 000Nordland fylkeskommune2016Delvis innvilget
Elgtelling i Tana kommuneDEANU GIELDA / TANA KOMMUNE170 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Elgtelling LangøyaSORTLAND KOMMUNE / SUORTTÁ SOUHKAN90 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Elgtelling LangøyaSortland kommune70 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Elgtelling med helikopterMÅLSELV KOMMUNE170 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Elgtelling med helikopterKARLSØY KOMMUNE143 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Elgtelling med helikopterStorfjord kommune2 mottakere2017Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Elgtetthet og beiteskader i sommer versus vinteromHøgskolen I Innlandet70 000Innlandet fylkeskommune2020Delvis innvilget
En gang urban alltid urban måke? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
EN LEVENDE KYST – Overvåking reetablering av oter Norsk institutt for naturforskning20 0005 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
EN LEVENDE KYST – Overvåking reetablering av oter Norsk institutt for naturforskning15 0006 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
En levende kyst - samspill oter, mink og sjøfuglNorsk institutt for naturforskning22 0004 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
En levende kyst - samspill oter, mink og sjøfuglNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2017Avslått
EN LEVENDE KYST – SAMSPILL OTER-MINK OG SJØFUGLNorsk institutt for naturforskning7 mottakere2018Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
En levendekyst - overvåking av reetableringStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina10 0004 mottakere2020Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått
Endring av jakttidsstart på grågås (Anser anser) iNorge bondelag100 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Endring av jakttidsstart på grågås (Anser anser) iNORGES BONDELAG107 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Endring av jakttidsstart på grågås (Anser anser) iNORGES BONDELAG Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Endring av jakttidsstart på grågås (Anser anser) iNorges Bondelag100 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Endring i lirypas vårdiett p.g.a. klimaendringer?Nord Universitet100 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Endringer i alpine fuglesamfunnNNI RESOURCES AS50 000Statsforvalteren i Vestland2022Delvis innvilget
Endringer i alpine fuglesamfunnNNI RESOURCES AS30 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
Poster per side721 - 750 of 4650 items