Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Elgforvaltning - SkogøkonomiÅmot Utmarksråd Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Elgforvaltning - styrking av stor okeUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold7 5002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Avslått
Elgforvaltning Follo ElgregionHOLTHE VIDAR20 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Elgforvaltning Follo ElgregionHolthe Vidar11 000Viken fylkeskommune2020Delvis innvilget
Elgforvaltning i kulturlandskap med stort pressJohan Bergerud40 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått
Elgforvaltning med ulvUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 3 mottakere2016Ikke behandlet
Elgforvaltning-skogøkonomiElgregion Mjøsa-Glomma40 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Elgforvaltning-SkogøkonomiElgregion Mjøsa-Glomma50 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Delvis innvilget
Elgforvaltning-SkogøkonomiElgregion Mjøsa-Glomma50 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Elgforvaltning-SkogøkonomiElgregion Mjøsa-Glomma Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Elgjakt med rifleskyting for damerNJFF-Troms10 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
ElgjaktkursNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland53 500Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Elgjaktkurs for damer, helgekursNJFF-Troms13 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Elgjaktkurs for jenterNJFF-Troms15 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Elgjaktkurs for jenterNJFF-Troms15 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Elgjaktkurs for Jenter 2021NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS34 800Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Elgjaktkurs for jenter 2022NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS35 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Elgjaktkurs for Jenter/Kvinner 2019NJFF-Troms36 800Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Elgjaktkurs for kvinnerNorges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus28 000Akershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Elgjaktkurs for ungdomNJFF-Troms35 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Elgjaktkurs for ungdom og nybegynnereNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland20 000Nordland fylkeskommune2017Delvis innvilget
Elgjaktkurs for ungdom og nybegynnereNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland22 000Nordland fylkeskommune2016Innvilget som omsøkt
Elgjaktkurs for ungdom og nybegynnereNJFF-NordlandStatsforvalteren i Nordland2014Ikke realitetsbehandlet
Elgjaktkurs for ungdom og nybegynnereNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Elgjaktkurs for ungdom og nybegynnere.TilberedningNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland22 000Nordland fylkeskommune2015Innvilget som omsøkt
Elgjaktkurs UkeskursNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS35 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Elgjaktkurs UkeskursNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS41 100Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
ElgjaktopplæringNJFF-Troms25 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
ElgjaktopplæringNJFF-Troms15 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
ElgjaktopplæringNJFF-Troms 2 mottakere2013Ikke behandlet
Poster per side661 - 690 of 4650 items