Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Statusoppsummering taigaspissmus Sorex isodon i NoNaturformidling van der Kooij Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
ElgjaktopplæringNJFF-Troms 2 mottakere2013Ikke behandlet
Felles mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltAure kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Retaksering av spetter i Sogn & Fjordane.Skog og Landskap Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Retaksering av spetter i Hordaland.Skog og Landskap Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
NM-bandhund 2013Sør-Trøndelag Elghundklubb Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Fôring av elg for å hindre trafikkulykkerLøvenskiold-Vækerø COLAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Drift jegerperøven 2013Norges Jeger- og Fiskerforbund Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Fangstkultur i fjelletNINA250 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Jaktfalk i HordalandNOF Hordaland Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Ettersøk av skadet viltVest Agder Dachshundklubb10 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Felles viltforvaltning på Fosen - "Felles Fosen"Åfjord utmarksråd 2 mottakere2013Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til ærfugldriftEvind Hansen Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Ettersøkshunden - videreutvikling i 2013Norges Jeger- og Fiskerforbund925 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Villsvinets plass i ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold25 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Jaktistjordal- økt jakt på smårovvilt.Fjellstyrene i Stjørdal Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Merkeprosjekt elg i Valdres og HallingdalGol kommune400 0003 mottakere2013Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet
Merkeprosjekt elg i Valdres og HallingdalGol kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Merkeprosjekt elg i Valdres og HallingdalGol kommune Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Kartlegging av tiurleiker i RingebuMidt-Gudbrandsdal landbrukskontor, Ringebu og Sør-Fron kommunar Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Fallviltarbeid/elgforvaltningporsgrunn Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Fallviltarbeid - elg/hjort analyserporsgrunn Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
FallviltHerøy kommune Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Etablering av bevervald i Høgnipen UtmarkslagUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Tidsskriftet Hjorteviltet 2013Stiftelsen Elgen125 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Kartlegging av vierspurven i Nord-TrøndelagKjetil Hansen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Vargsymposiet 2013Taiga Nature & Photo 90 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Regionalt FoU-prosjekt på villreinNINA750 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Overvåkning av Snøhettaområdet 2014-2017Norsk Villreinsenter Nord600 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Kartlegging av villreinens arealbrukStiftelsen Norsk Villreinsenter200 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Poster per side481 - 510 of 4176 items