Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Beste forvaltningspraksis hønsefuglNORD UNIVERSITET60 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Bestandsøkologiske studier av smålom og storlomNNI Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Bestandsvurdering og tilrettelegging av beverjaktSkaun kommuine25 000Trøndelag fylkeskommune2019Delvis innvilget
bestandsvurdering av grågåsRennesøy Kommune18 0002 mottakere2014Delvis innvilget
Bestandsvurdering av elg i Nedre HallingdalFlå kommune Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Bestandstudier av storlom i HordalandNNI Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i VesNINA100 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i VesNINA100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i VesNINA75 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i TroSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA100 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i TroStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina100 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i TroNINA100 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i TroNINA100 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i TroNINA100 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn NINA100 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Bestandstatus for storlom i 2016NNIFylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2016Avslått
Bestandsstørrelse hos grågås - spørreundersøkelseNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Bestandsstudier av alpine dykkender i NordlandNNI Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Bestandsstatus og demografi hos hareNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Bestandsstatus hos spurvehauk i VestfoldOdd Taale Frydenlund Steen25 000Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Bestandsstatus for storlom på VestlandetNNI Resources AS4 mottakere2015Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Bestandssituasjon hos lirype og fjellrype NNI2 mottakere2016Avslått, Avslått
Bestandssituasjon for lappspurv (VU) i OpplandNorsk Ornitologisk Forening, Avdeling Oppland30 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Bestandsregistreringer av villrein Rondane SørRondane Sør Villreinområde Statsforvalteren i Innlandet2020Ikke behandlet
Bestandsregistreringer av villrein i Rondane sørRONDANE SØR VILLREINOMRÅDEStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Bestandsregistrering av beverØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Bestandsrapport for hjort og elg 2014Aust-Agder fylkeskommune90 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Innvilget som omsøkt
Bestandsplanlegging i Fredrikstad kommuneFredrikstad kommune, MIljø og landbruk50 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Bestandsplaner for hjorteviltMidtre Kvinesdal BestandsplanområdeVest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Bestandsplanarbeid og åpning av rådyrjaktSALTDAL KOMMUNE25 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Poster per side3931 - 3960 of 4176 items