Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bortvisning av grå gås og sædgås på dyrket markBjørn Tore Søfting25 400Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Innvilget som omsøkt
Bondelagets gåseprosjektNORGES BONDELAG310 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Bokprosjektet "Sjeldne fugler i Norge"Norsk Ornitologisk Forening10 00019 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Bok: Hjortedyrenes Biologi; en DannelsesreiseEigil ReimersMiljødirektoratet2017Avslått
Blynivå i norske rovfuglarVeterinærinstituttet Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Blybelastning hos skandinaviske bjørnerHøgskolen I Innlandet Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Bli kjent med naturen i VegaøyanStiftelsen Vegaøyan VerdensarvStatsforvalteren i Nordland2017Avslått
BJØRN-ULV-INTERAKSJONER OG SKANDINAVISK ØKOSYSTEMHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
BJØRNEBINNER I INNLANDETHøgskolen I InnlandetStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Bjørnebinner i Hedmark - kartlagt v/linjetakseringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
BJØRNEBINNER I HEDMARKHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
BJØRNEBINNER I HEDMARKHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
Bjørnebinner i HedmarkHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Bjørnebinner i HedmarkHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Bjørn- og tamreinprosjektet i Idre - masteroppgaveHåkon Stræte Bjørnstad Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Bjørkemusregistrering med viltkameraNaturformidling van der Kooij5 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet
Bistand Viltforvaltning Norges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Biotopvalg og hekkesuksess hos vipe i AkershusNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)6 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Biotopforbedrende tiltak Holmevassheia, SirdalEcofact sørvest AS Rogaland fylkeskommune2015Ikke behandlet
BioakkustikkFylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Bevertaksering Eidskog kommuneMiljødirektoratet2019Avslått
BeverjaktkursNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Beverforvaltningsplan for Tydal kommuneTYDAL KOMMUNE25 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Beverdemninger i forbindelse med vandring av laksEva Bonsak Thorstad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Beverdemninger i forbindelse med laks og sjøørretEva Bonsak Thorstad Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Beverdemninger & vandring/vekst av laks & sjøørretNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått
Bevaring av skjeggmusøre i LeksvikNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)3 mottakere2014Avslått
Bevare/unngå skade på rødyrkje førsteslåttYngve VigelandAgder fylkeskommune2020Avslått
Betydningen av jakt for gjennomføring av brunsten Centre for Biodiversity Dynamics, NTNU760 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Beste forvaltningspraksis hønsefuglNORD UNIVERSITET60 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Poster per side3901 - 3930 of 4175 items