Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåkning av Snøhettaområdet 2014-2017Norsk Villreinsenter Nord Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Elgmerkeprosjekt i Valdres og HallingdalGol kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Midt-Norge-prosjektene på sau og reinNorsk Institutt for Naturforskning Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Søknad om støtte til forsøk med flaggermuskasserMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
EKSPANSJON AV BJØRNEBINNER I HEDMARKHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
BJØRN-ULV-INTERAKSJONER OG SKANDINAVISK ØKOSYSTEMHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Evaluering av metodikk for overvåking av gaupeNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Survey of roe deer management issuesNINA Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Accounting for lynx predation in roe deer harvest NINA Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Beiteregistrering elgVikna Utmarksråd Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
2 temakvelder "Bedre Jakt"Prosjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Foring av vilt og bedring av biotopRFK, Rogaland fuglehund klubb Rogaland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Vintertelling av elgSørfold kommune Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Spesielle utfordringer i viltforvaltningaGrong kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Kartlegging av jaktfalkbestanden i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Smårovdyr, slakteavfall og kadaverPål Fossland Moa Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Bedre jakt seminar Buskerud Norges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
FoU Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2014Ikke behandlet
Integrert forvaltning av skog och elgHøgskolen i Hedmark 2 mottakere2014Ikke behandlet
Overvåking av kattugle i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Smårovpattedyr - slakteavfall og kadaverPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Hekke/vinterøkologi og overvåking av spurveugleNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Smårovdyr; slakteavfall og kadavrePål Fossland Moa Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Telemark og VestfoldNorsk institutt for naturforskning 4 mottakere2014Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Overvåking av vandrefalk i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Poster per side3751 - 3780 of 4166 items