Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Småviltforvaltning; -smårovpattedyr (STFK)Nord universitet Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Avslått
GPS-merking villrein HV&NF, ferdsel HVNorsk Villreinsenter Sør6 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Predatorkartlegging - bakkehekkende fuglerStoravatnet Storvald3 mottakere2017Avslått, Avslått
Vilttrekk over Rv 420 - Studedalen i LillesandNaturvernforbundet i Vest-AgderAust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
Viltkamera til formidlingSauherad Jeger- og Fiskerforening2 mottakere2017Avslått
Innkjøp av mårfellerSauherad Jeger- og Fiskerforening2 mottakere2017Avslått
REGISTRERING AV TAIGASPISSMUS I OPPLANDRandsfjordmuseeneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Avslått
Registrere elgtrekk ut av MurudalenFron fjellstyreFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Avslått
Overvintringsområder og trekkruter til tyvjo Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Overvintringsområder til tyvjo fra Finnmark Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukNorsk Ornitologisk Forening5 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Kartlegging av mytende gjess i Oslo og AkershusOslo kommune, Bymiljøetaten, Miljødivisjonen2 mottakere2017Avslått, Avslått
Opplæringskurs vilt 2017Norges Jeger- og Fiskerforbund avd TelemarkTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
Vendbart mål for skytetrening, til bruk i kurssammNorges Jeger- og Fiskerforbund avd TelemarkTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
Bestandskartlegging av hønsehauk på indre Nordmøreoum2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Bestandsovervåkning villreinVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre2 mottakere2017Avslått, Avslått
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNorsk Ornitologisk Forening10 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Villreinens bruksområder i randsoneneVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre2 mottakere2017Avslått, Avslått
Registrering av spillplasser for storfugl i GausdaGausdal Kommune - Landbrukskontoret i LillehammerregionenFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Avslått
Driftsplan hjortevilt - elg,hjort og rådyrDovre Elgutvalg2 mottakere2017Avslått
Snøuglas økologi og bestandsforholdNorsk Institutt for naturforskning11 mottakere2017Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
En levende kyst - samspill oter, mink og sjøfuglNorsk institutt for naturforskning4 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
DNA-fingerprinting av ærfugl Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått
Fuglelivet i Vang gravfeltOppdal kommuneFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Avslått
Sikkerhetskurs hjemmeladingNJFF Sør-TrøndelagSør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Avslått
SkytekursNJFF Sør-TrøndelagSør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Avslått
Svarthalespove i Nord-NorgeNorsk Ornitologisk Forening5 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av horndykkerNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2017Avslått, Avslått
ETTERSØKSRINGEN FOR SKADET HJORTEVILTEttersøksringen for skadet hjortevilt2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av oterdiett på Vega Norsk instituut for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Poster per side3751 - 3780 of 5095 items