Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Felling av mink Marius saurdal Nesvold 2 mottakere2017Avslått
Fellesmøte for privat og offentlig viltforvaltningAust-Agder fylkeskommuneFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Felles viltforvaltning på Fosen - "Felles Fosen"Åfjord utmarksråd 2 mottakere2013Ikke behandlet
Felles rovviltjaktområde Vest AgderSogn og Fjordane Skogeigarlag30 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Felles mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltAure kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Felles mål og retningslinjer for hjorteviltHemne kommune 2 mottakere2014Ikke behandlet
felles Informasjon og forvaltnings arbeid Valhall elgregion32 0003 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Felles hjorteforvaltning i TrøgstadUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Felles forvaltning i årsleveområde for hjortUtmarksavdelinga Vest As140 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Felles beitetaksering for alle vald i Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune40 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Fellefangstkurs for ungdom. 2 kursNorges Jeger- og Fiskerforbund10 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Fellefangst på Mink og MårBJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENING Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Fellefangst på Mink og MårJesper Maj LarsenStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Fellefangst i NordBodø jeger-og fiske forening 2 mottakere2014Ikke behandlet
Fellefangst for ungdom i FylketNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Fellefangskurs for nybegynnere og ungdomNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Feil i jegerrapporter og morløse kalver etter jaktNorsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Faunakartlegging i Trondheim BymarkNaturvernforbundet i Sør-Trøndelag10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Fargeringmerking av måker og knoppsvanerNorsk Ornitologisk Forening Avd. Vest-agder, Fylkets FuglevernforeningStatsforvalteren i Agder2020Avslått
Fangstminner som indikatorNINA150 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Fangstminner som indikatorNINA155 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Fangstminner som indikatorNINA150 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Fangstminne i TrollheimenNINASør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2016Ikke realitetsbehandlet
Fangstkultur i fjelletNINA250 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Fangst på svermeplass for flaggermus Flostranda NRMichaelsen Biometrika Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Fangst og merking av Europeisk oter i NorgeUNIVERSITETET I SØRØST-NORGE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Fangst og jakt på kråkefugl og småpredatorerNorges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og RomsdalStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
Fangst og jakt på kråkefugl og småpredatorerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
Fangst og GPS merking av ravn ved avfallsanleggStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2019Avslått, Avslått
Fangst av smågnagereOlav Schrøder10 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Delvis innvilget
Poster per side3721 - 3750 of 4608 items