Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bestandsplan for elg, hjort og rådyr i SkjåkSkjåk kommune14 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Videreføring av leieavtaler av jakttereng.Skodje Jeger Og Fiskeforening Møre og Romsdal fylkeskommune2019Levert
Vedlikehold av jaktterreng SJFF disponererSkodje jeger- og fiskerforening Møre og Romsdal fylkeskommune2022Levert
Retaksering av spetter i Hordaland - 2014.Skog og Landskap Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Levert
Retaksering av spetter i Sogn og Fjordane -2014Skog og Landskap Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Levert
Retaksering av spetter i Sogn & Fjordane.Skog og Landskap Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Levert
Retaksering av spetter i Hordaland.Skog og Landskap Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Levert
Seminaret Hjortevilt 2019Skogbrukets kursinstitutt170 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving innen viltsektoren 2019Skogbrukets kursinstitutt450 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Seminaret Hjortevilt 2018Skogbrukets kursinstituttFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Avslått
Seminaret Hjortevilt 2017Skogbrukets kursinstitutt150 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving innen viltsektoren 2017Skogbrukets kursinstitutt300 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Nettverkssenter for jakt- og utmarksforvaltning Skogbrukets kursinstituttMiljødirektoratet2014Avslått
Prosjekt bjørnhundeførereSkogbrukets kursinstituttMiljødirektoratet2013Avslått
Kompetanseheving innen viltsektoren 2020Skogbrukets Kursinstitutt450 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Seminaret Hjortevilt 2020Skogbrukets Kursinstitutt175 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Seminaret Hjortevilt 2022SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT220 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Kompetanseheving innen viltsektoren 2022 SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT400 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Praktisk fallviltarbeidSKOGBRUKETS KURSINSTITUTTMiljødirektoratet2022Avslått
Kompetanseheving kommunale viltforvaltereSKOGBRUKETS KURSINSTITUTT200 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT Møre og Romsdal fylkeskommune2021Levert
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT100 000Rogaland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTTVestland fylkeskommune2021Avslått
NOK HJORT 2021-2025SKOGBRUKETS KURSINSTITUTTMiljødirektoratet2021Avslått
Kompetanseheving kommunale viltforvatlere SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT250 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving innen viltsektoren 2021SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT450 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Kompetanseheving innen viltsektoren 2017Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)300 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Seminaret Hjortevilt 2017Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) 4 mottakere2017Levert
Seminaret Hjortevilt 2017Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Kompetanseheving innen viltsektoren 2016Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)300 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Poster per side3661 - 3690 of 4578 items