Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Retaksering av spetter i Sogn og Fjordane -2014Skog og Landskap Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Overvåkning av overvintrende vannfugl i DrammensvaLarsen Naturundersøkelser14 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Bestandsovervåking av bergand, svartand og sjøorreLarsen Naturundersøkelser30 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Kartlegging av flaggermus i kirker i ØstfoldNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
Innsamling av slakteavfall etter elgjakta.Fjellstyrene i Stjørdal Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Retaksering av spetter i Hordaland - 2014.Skog og Landskap Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Overvåking av hekkesbestander og ungeproduksjon hoLarsen Naturundersøkelser20 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
kartlegging av kongeørn på Sunnmøreoum25 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Delvis innvilget
Ettersøk av skadet hjorteviltEttersøksringen for Os, Samnanger og Bergen15 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Innvilget som omsøkt
Kartlegging av viltressurserDønna kommune Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Kartlegging og overvåking av hekkende vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen 6 mottakere2014Ikke behandlet
Reduksjon av elgpåkjørsler - Rana kommuneRana kommune100 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt
Overvåkning av orrfugl BuskerudGregersen, Håkon Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Skadd fugl/drift av FuglevaktaCarl Knoff Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
overvåkning av utvalgte storfuglleiker i Oslo og ASweco Norge ASAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Elgmerkeprosjekt i Valdres og HallingdalGol kommune 2 mottakere2014Ikke behandlet
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør Rogaland fylkeskommune2014Ikke behandlet
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter SørHordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
DeerUnitAtle Mysterud1 000 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Tidsskriftet Hjorteviltet 2014Stiftelsen Elgen125 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Vidererutvikling av Kompetent jegerordning Mære landbruksskole Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Hønsefugltaksering 2014Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Beiterykkundersøkelser hjortevilt i Stange kommuneStange kommune Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Fjellrev i FinnmarkUiT Norges arktiske universitet 310 595Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør 3 mottakere2014Ikke behandlet
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør50 0005 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør325 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Reduksjon av elgpåkjørsler vinteren 2013/2014Stor-Elvdal Grunneierforening Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Flaggermuskalander 2014 - flaggermusmottaketNORSK ZOOLOGISK FORENING5 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
ScandlynxNorsk institutt for naturforskning1 200 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Poster per side3631 - 3660 of 4174 items