Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av trekk og vinterområder hos boltitNorsk Ornitologisk Forening80 0009 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Overvåking av sædgås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening240 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Elgforvaltning Follo ElgregionHolthe Vidar11 000Viken fylkeskommune2020Delvis innvilget
Kartlegging beverlokaliteterMelhus Kommune31 500Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av flaggermus i Nord-Trøndelag 2020Naturobservatøren Per Inge Værnesbranden20 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening70 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Jaktopplæring for ungdomNjff Aust-agder5 000Agder fylkeskommune2020Delvis innvilget
Overvåking av vandrefalk i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening20 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kurs i fellefangst småpredatorerNjff Aust-agder4 000Agder fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukNorsk Ornitologisk Forening40 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av storspoveNorsk Ornitologisk Forening40 0005 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Kartlegging av fjellvåkens vandringerNorsk Ornitologisk Forening130 00011 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Taksering SetesdalenNjff Aust-agder10 000Agder fylkeskommune2020Delvis innvilget
Svarthalespove i Nord-Norge 2020Norsk Ornitologisk Forening20 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Dobbeltbekkasin på Hardangervidda 2020Norsk Ornitologisk Forening3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Overvåking av fjellender i gamle Oppland fylkeNorsk Ornitologisk Forening, Avdeling Oppland20 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Kartlegging Vandrefalk 2019 og 2020Naturvernforbundet I Buskerud40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2020Marker Kommune66 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Bestandssituasjon for lappspurv (VU) i OpplandNorsk Ornitologisk Forening, Avdeling Oppland30 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Forskning & overvåking av kongeørn i Vest-FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Utdanning av ettersøksekvipasjer på hjorteviltNorges Jeger- Og Fiskerforbund - Nordland34 000Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina60 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Introjakt på elgNorges Jeger- Og Fiskerforbund - Nordland82 200Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Vipeprosjektet i Aust-Agder 2020Norsk Ornitologisk Forening Avd. Aust-agder5 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Avslått
Tilskudd til utgivelse av Villreinen 2020Villreinrådet I Norge250 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2020Villreinrådet I Norge70 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Reinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenReinheimen-breheimen Villreinutvalg7 mottakere2020Avslått, Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Kartlegging og overvåking av fiskeørn i ØstfoldRaptor Survey V/odd Frydenlund Steen35 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Bestandskartlegging villrein Våmur RoanVåmur - Roan Villreinlag50 000Statsforvalteren i Agder2020Delvis innvilget
Kartlegging av hønsehauk i MRFaunafokus As28 200Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Poster per side3601 - 3630 of 4650 items