Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av fuglefaunaen i Nålbogen naturreservSELBU FJELLSTYREStatsforvalteren i Trøndelag2021Avslått
Taksering av lirypebestandSELBU FJELLSTYRE5 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Registrering av beverforekomster i SelbuSelbu Kommune31 500Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Beitetaksering utmark/hjorteviltSELBU KOMMUNE100 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag80 000Statsforvalteren i Agder2019Delvis innvilget
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag40 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag110 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag29 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag85 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag30 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag60 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag22 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag20 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag Sa50 000Statsforvalteren i Agder2020Delvis innvilget
VillreintiltakSETESDAL AUSTHEI VILLREINLAG SA90 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Tiltaksmidler Villrein 2020Setesdal Ryfylke Villreinlag50 000Statsforvalteren i Agder2020Delvis innvilget
Oppsyn Villreinjakt 2020Setesdal Ryfylke Villreinlag94 500Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Oppsyn Villreinjakt 2019Setesdal Ryfylke Villreinlag112 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Tiltaksmidler Villrein 2019Setesdal Ryfylke Villreinlag143 000Statsforvalteren i Agder2019Delvis innvilget
Tiltaksmidler Villrein 2018Setesdal Ryfylke Villreinlag59 186Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Oppsyn Villreinjakt 2018Setesdal Ryfylke Villreinlag122 500Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Oppsyn Villreinjakt 2017Setesdal Ryfylke Villreinlag112 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Tiltaksmidler VillreinSetesdal Ryfylke Villreinlag120 111Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Oppsyn villreinjakt 2016Setesdal Ryfylke Villreinlag70 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Overvåkning VillreinSetesdal Ryfylke VillreinlagMiljødirektoratet2016Avslått
Villreinfolder 2016Setesdal Ryfylke Villreinlag30 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Tiltaksmidler VillreinSetesdal Ryfylke Villreinlag135 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Overvåkning VillreinSetesdal Ryfylke Villreinlag50 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Oppsyn villreinjakt 2015Setesdal Ryfylke Villreinlag75 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Tiltaksmidler VillreinSetesdal Ryfylke Villreinlag125 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Poster per side3601 - 3630 of 4578 items