Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
COATs fjellrevmodulUiT Norges arktiske universitet 6 600 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Dagsseminar om små rovviltNJFF-Hordaland Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Dagsseminar små rovviltNJFF-Hordaland20 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Innvilget som omsøkt
DameweekendOlav Schrøder6 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Data til Miljøkvalitetsnorm for villrein. Reinheimen-breheimen Villreinutvalg7 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
DeerUnitAtle Mysterud1 000 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Delegasjon fra Aust-Agder på Hjortevilt 2014Aust-Agder fylkeskommune25 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Delegasjonstur til Hjortevilt 2013Aust-Agder fylkeskommune30 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Delegasjonstur til Hjortevilt 2015Aust-Agder fylkeskommune Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Delegasjonstur til hjortevilt 2016Aust-Agder fylkeskommune21 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Delegasjonstur til hjortevilt 2017 Aust-Agder fylkeskommune30 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Delegasjonstur til Hjortevilt 2018Aust-Agder fylkeskommune70 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Delfinansiering av kursing fallviltmannskapIndre Østfold Kommune10 000Viken fylkeskommune2020Delvis innvilget
Delprosjekter - ugler og hakkespetterNatur, Plan Og Utvikling Baklid3 mottakere2020Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Delta i prosjekt Forvaltning av hjortebestandAskøy kommune20 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Deltaging i retiighetshavernes sitt driftsplanarbSaltdal kommune36 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Deltakelse forvaltningsmøter og utredningsarbeidHardangervidda Villreinutval50 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Deltakelse GPS-merking av villrein HardangerviddaHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Deltakelse i Flywayplan-prosessNorsk institutt for naturforskning26 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Deltakelse i rettighetsahveres driftsplanarbeidBIRKENES KOMMUNE17 500Agder fylkeskommune2021Delvis innvilget
Deltakelse på European Bat Research SymposiumNORSK ZOOLOGISK FORENING20 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Demografi og bestandsstatus for hare Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Demografi og stedtrohet hos svarthalespoveNorsk Ornitologisk Forening 5 mottakere2016Ikke behandlet
Den gamle villreinfangsten som verdensarvNINA250 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Den økonomiske effekten av skadefelling på grågåsNIBIO-Norsk institutt for bioøkonomi3 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått
Desimering av vilmink i KristiansandKRISTIANSAND KOMMUNEStatsforvalteren i Agder2021Avslått
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglNorsk institutt for naturforskning1 800 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Poster per side331 - 360 of 4166 items