Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Aldersregistrering og kohortanalyseSunnfjord KommuneVestland fylkeskommune2020Avslått
Jaktlaboratorium SvanøyStiftelsen Norsk Hjortesenter300 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Elgbeiteregistrering på FosenØrland Kommune30 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
FriKalvStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina225 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Gapahuk i jaktterrengTysvær Jeger Og FiskerforeningMiljødirektoratet2020Avslått
Toppskarvenes områdebruk i tareskogsområderStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina300 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Telling av innlandshekkende måker i østre AgderNorsk Ornitologisk Forening Avd. Aust-agder15 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Avslått
Kartlegging av småpattedyr i TrøndelagBangjord15 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Levert
Kartlegging av fjæreplytt i FinnmarkLongyearbyen Feltbiologiske Forening45 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Kartlegging og overvåking av storspoveMichaelsen Biometrika As40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Overvåking av hekkende vannfugl i Tyrifjorden-omr.Bjørn Harald Larsen40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Overvintrende vannfugl i nedre/østre BuskerudBjørn Harald Larsen20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Innkjøp av utstyr, ITMichaelsen Biometrika As Miljødirektoratet2020Levert
Beitekartlegging SnøhettaSnøhetta VillreinutvalgMiljødirektoratet2020Avslått
Villreinoppsyn 2020Snøhetta Villreinutvalg38 500Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Trekk flaggermus i Sør-NorgeMichaelsen Biometrika AsMiljødirektoratet2020Avslått
jaktfalk i Innlandet 2020Kistefos Skogtjenester As105 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Jaktleders AnsvarNorges Jeger- Og Fiskerforbund - Nordland70 000Nordland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Flaggermus og klimaMichaelsen Biometrika As Miljødirektoratet2020Levert
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2017Museum Stavanger As Miljødirektoratet2020Levert
Vipeprosjekt Lier 2020Lier Kommune15 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Bukketelling Dalsida og DovrefjellTarandus As Statsforvalteren i Innlandet2020Levert
Kartlegging av trekkruter til tyvjo fra Nordnorge Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Overvintringsområder til horndykker, videreføring Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Avslått, Avslått
Overvåking av hekkende horndykkerStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Sporing av havsvale 2020Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Viltseminar 2020Stiftelsen Norsk Hjortesenter2 mottakere2020Avslått, Avslått
Data til Miljøkvalitetsnorm for villrein. Reinheimen-breheimen Villreinutvalg6 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Tannanalyse elg jaktsesong 2020Rakkestad Kommune20 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Poster per side3511 - 3540 of 5085 items