Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
JaktlederkursProsjekt Utmark48 500Nordland fylkeskommune2015Innvilget som omsøkt
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalNorsk institutt for naturforskning49 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2018Innvilget som omsøkt
Oppsyn villreinjaktSnøhetta villreinutvalg49 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Tilskudd til jaktleder kursOppdal Kommune49 500Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
NJFF-Troms Småviltjaktkurs 2019NJFF-Troms49 900Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Dividalen FuglestasjonNOF avdeling Troms49 900Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Fugleinfluensa og effekt for rastende kortnebbgåsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Drift Helgeland Viltforvaltningsråd 2022NORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2022Delvis innvilget
Drift Salten Viltforvaltningsråd 2022NORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Endringer i alpine fuglesamfunnNNI RESOURCES AS50 000Statsforvalteren i Vestland2022Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i NordlandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Modell for småviltforvaltningNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE50 000Vestland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
myrhauk, bestandsregistrering og overvåking 2022KISTEFOS SKOGTJENESTER AS50 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
hønsehauk 2022, kartlegging i del av GjøvikKISTEFOS SKOGTJENESTER AS50 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Ekstensiv overvåking av utvalgte hekketerritorier STATSKOG SF50 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Forprosjekt, Ressurssenter småviltLIERNE NASJONALPARKSENTER IKS50 000Trøndelag fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Overvåkning av fjæreplyttLONGYEARBYEN FELTBIOLOGISKE FORENING50 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Grågås - bruk av laserTORMOD MAGNESEN50 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
Hygiene/kompetanse byggende tiltak, elgjaktVILTHALLEN AS50 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Forprosjekt villminkNORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Drift Salten Viltforvaltningsråd 2021NORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Drift Helgeland Viltforvaltningsråd 2021NORGES BONDELAG50 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Grågåsundersøkelser i NordlandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Foodscapes for large herbivoresHØGSKOLEN I INNLANDET50 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Overvåkning av faunapassasjer Rv. 3/25ELGREGION MJØSA-GLOMMA50 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Modell for småviltforvaltningNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND SOGN OG FJORDANE50 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
SCANDCAM – viltovervåking med viltkamera 2021STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 0007 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
A thriving coast- otter, mink and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Bruk av drone for å finne rådyrkalver før slåttTØNSBERG KOMMUNE50 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Viltregistrering med viltkameraNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK50 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Poster per side3511 - 3540 of 4650 items