Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Drift av Dividalen FuglestasjonNOF avdeling Troms38 300Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Jaktoppsyn Nordfjella villreinområde jakta 2021VILLREINUTVALET NORDFJELLA38 500Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Villreinjaktoppsyn 2020Villreinutvalet Nordfjella38 500Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Villreinoppsyn 2020Snøhetta Villreinutvalg38 500Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Lyngbrenning for lirype ved BlåfjellendenEcofact Sørvest As38 500Rogaland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Jaktoppsyn villreinjaktVillreinutvalet for Nordfjella38 500Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Fugler og fuglefolk i Aust-Agder - JubileumsbokNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. AUST-AGDER39 000Statsforvalteren i Agder2021Delvis innvilget
Forprosjekt vårjakt på ender i KautokeinoNorsk Institutt for naturforskning39 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
HønsehaukNIBIO39 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Forhindre tap av rådyrkje i landbruketTYSVÆR JEGER OG FISKERFORENING39 507Rogaland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Plan for hjorteviltforvaltningLILLESTRØM KOMMUNE39 999Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Utdanning av ettersøksekvipasjerNORDLAND DACHSHUNDKLUBB40 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Elgbeitetakst ØyerGAUSDAL KOMMUNE40 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Byttedyr hos kongeørn: VideoovervåkingNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)40 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i Troms og FinnmarkNORSK ORNITOLOGISK FORENING40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Alders- og kjønnsfordeling hos sjøenderSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA40 00012 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Dobbeltbekkasin på HardangerviddaNORSK ORNITOLOGISK FORENING40 0002 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Infoblad om jakt og fiske - infoside internettNORGES JEGER-OG FISKERFORBUND HORDALAND40 000Vestland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Taksering av rype og skogsfugl 2021NORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK40 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Nye bestandsplaner elg i Levanger 2021LEVANGER KOMMUNE40 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Revidering av forvaltningsplan for grågåsPORSANGER KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Videreføring - bestandsovervåking på gås PORSANGER KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
hønsehauk, hogst ved reirplasserKISTEFOS SKOGTJENESTER AS40 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA40 0005 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Beiteomfanget fra grågås i utmark og på innmarkNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Tilskudd vilttiltak 2020 - Oppdatering av tellendeSteinkjer Kommune40 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Modell for småviltforvaltningNorges Jeger- Og Fiskerforbund Sogn Og Fjordane40 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i NordlandStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina40 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Predatorfeller for å bedre småviltforvaltningAndørja Småviltlag Sa40 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Viltregistrering med viltkameraNorges Jeger Og Fiskeforbund Hedmark40 000Innlandet fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Poster per side3511 - 3540 of 4606 items