Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Ekstraordinære oppgave EttersøkskorpsetMålselv KommuneStatsforvalteren i Troms og Finnmark2020Avslått
Gåse- og svanetellingerNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland24 000Statsforvalteren i Rogaland2020Delvis innvilget
Prosjekt havørnNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland25 000Statsforvalteren i Rogaland2020Delvis innvilget
Sandsvale - kartlegging av hekkekolonierNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland6 000Statsforvalteren i Rogaland2020Innvilget som omsøkt
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland10 000Statsforvalteren i Rogaland2020Innvilget som omsøkt
Ekstra VilttiltakMålselv Kommune50 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Hjortedyr:diett, parasitter og bestandsbegrensningStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina525 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Overvåkning av salamandere i utvalgte dammerNorsk Zoologisk Forening, Oslo Og Akershus20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Elgtetthet og beiteskader i sommer versus vinteromHøgskolen I Innlandet70 000Innlandet fylkeskommune2020Delvis innvilget
Oppsynsmidler til villreinjakta 2020Sølnkletten Villreinområde14 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
UgleprosjektetNorsk Ornitologisk Forening15 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Innvilget som omsøkt
Drift Dividalen FuglestasjonNorsk Ornitologisk Forening50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Nordisk kongeørnsymposiiumNorsk Ornitologisk Forening (nof), Avdeling HedmarkMiljødirektoratet2020Avslått
Miljøkvalitetsnorm villreinbeiteUniversitetet I Sørøst-norgeMiljødirektoratet2020Avslått
Ornitologiske registreringar, Syltøran Surnadal Ingvar Stenberg Biolog13 150Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Delprosjekter - ugler og hakkespetterNatur, Plan Og Utvikling Baklid3 mottakere2020Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Endring i lirypas vårdiett p.g.a. klimaendringer?Nord Universitet100 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Om bruk av hund på jakt og Bedre utnytting av vil Natur, Plan Og Utvikling Baklid2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Fjellets ressursgrunnlagUniversitetet I Sørøst-norge8 mottakere2020Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
Lundens populasjonsøkologi på RøstStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina480 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Fotråte hos villrein i Rondane SørRondane Sør Villreinområde Statsforvalteren i Innlandet2020Levert
Bestandsregistreringer av villrein Rondane SørRondane Sør Villreinområde Statsforvalteren i Innlandet2020Levert
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNorsk Ornitologisk Forening Avd Telemark Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2020Levert
En levendekyst - overvåking av reetableringStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina10 0004 mottakere2020Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2020Museum Stavanger As750 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Skandinaviske BjørneprosjektetStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Levert
A Thriving Coat - En levende kystStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina9 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
SUSTHERBStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina260 0006 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
The effect of wind energy on large carnivoresStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Taksering av lirypebestand 2020Selbu Fjellstyre11 700Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Poster per side3451 - 3480 of 5085 items