Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
StorviltjaktkursNJFF SØR-TRØNDELAG Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Jakt på ulike arterNJFF SØR-TRØNDELAG Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Bestandsovervåking av hvitkinngås i RogalandSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Troms og FinnmarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Ikke behandlet
Bestandsdata fra JærenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Elgmerking i Stabbursdalen og AnarjohkaNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Brusand fuglestasjonNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Er livet i Bergen bedre enn i skjærgården? STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
Vipe - koordinering av prosjekter i RogalandNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Bevegelser til urbane måker i BergenSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
Kunstige hekkeplasser for sandsvaleNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Sandsvale - kartlegging av hekkekolonierNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Kartlegging av bever i Steinkjer kommuneSTEINKJER KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Overvåking av overvintrende vannfugl i BuskerudBjørn Harald Larsen Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Gåse- og svanetellingerNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Prosjekt havørnNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland Statsforvalteren i Rogaland2022Ikke behandlet
Vedlikehold av jaktterreng SJFF disponererSkodje jeger- og fiskerforening Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Mål og rettningslinjer hjortevilt Oppdal kommune Oppdal kommune Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Vinterfôring av elg 2022Oppdal kommune Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kartlegging horndykker 2021 - 2022Naturvernforbundet i Buskerud Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
EttersøksseminarNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Introjakt - Elgjakt for jenter.NORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Introjakt - elgjakt for ungdomNORGES JEGER OG FISKEFORBUND FINNMARK NJFF Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Drone-born monitoring of moose and browsing damageHØGSKOLEN I INNLANDET Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Oppdatert kunnskap om blybelasting hjå rovfuglVETERINÆRINSTITUTTET Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Raudrev på Hardangervidda - subsidiarSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2022Ikke behandlet
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservaterNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD TELEMARK Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Forprosjekt, Ressurssenter småviltLIERNE NASJONALPARKSENTER IKS Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Hønsehauken i skog- og kulturlandskapNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI 2 mottakere2022Ikke behandlet
Poster per side3391 - 3420 of 4647 items