Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Søknad om støtte til merking av laksand og kvinandCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO30 000Oslo fylkeskommune 2015Innvilget som omsøkt
Organisering av hjorteviltforvaltningen i kommunenOppdal kommune30 000Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Genetiske analyser hos fiskeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning30 0003 mottakere2015Delvis innvilget
Trekkfuglovervåking ved Lista FuglestasjonNOF Lista Fuglestasjon30 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Mobilisering av vannfugldata til ArtsobservasjonerNordre Øyeren fuglestasjon30 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Telling av grågåsreir i Finnøy og Rennesøy kommuneFinnøy kommune30 000Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
Forvaltningsplan for gjess for Austrheim,Fedje og Radøy kommune30 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av hekkende vannfugl i TyrifjordområdetLarsen Naturundersøkelser30 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Grågåsundersøkelser i NordlandNorsk institutt for naturforskning30 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Hønsefugltaksering 2015Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat30 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Taksering av elgbeitenordre land kommune30 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Viltkartlegging i Vegaøyan verdensarvområde Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv30 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Videreføring av Salten ViltforvaltningsrådProsjekt Utmark30 000Nordland fylkeskommune2015Delvis innvilget
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag30 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Vern av Vipe i HordalandNorsk Ornitologisk forening, Hordaland30 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Registrering av villreinens områdebrukKnutshø Villreinutvalg30 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Viltkamera - hjortevilt og mindre rovdyrNorsk institutt for naturforskning30 0007 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Huskatters påvirkning på ulike viltarterNorsk institutt for naturforskning30 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Mink- og sjøfuglprosjekt 2013-15Karmøy kommune30 000Statsforvalteren i Rogaland2014Delvis innvilget
Støtte til merking av Storjoer med lysloggere CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO30 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Bestandsovervaking - Havørn - Møre og RomsdalAlbicilla natur- og miljøfag30 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Delvis innvilget
Prosjekt ”Urbane måker” i Vest-AgderCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO30 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
Vegetesjonsanalyser med hjorteviltuthegningerElgregionråd Øst30 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt
Kartlegging av flaggermus i kirker i Vest-AgderNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)30 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Kartlegging av flaggermus i kirker i FinnmarkNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)30 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Overvåking av gaupe ved hjelp av viltkameraNorsk institutt for naturforskning30 0003 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
Infoblad om jakt og fiske - infoside internettNJFF-Hordaland30 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Felles mål og retningslinjer for hjorteviltHemne kommune30 0002 mottakere2014Delvis innvilget
Bestandsovervåking av bergand, svartand og sjøorreLarsen Naturundersøkelser30 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Trekkmønster for hjort på Sørlandet Aust-Agder fylkeskommune30 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Poster per side3271 - 3300 of 4645 items