Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Storviltjaktkurs på SongliNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Levert
Hekke/vinterøkologi og overvåking av spurveugle NTNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Levert
Villsvin - kunnskap om en ny artNJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Overvåkning av utvalgte orrfuglleik lokaliteterGregersen, Håkon Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Skyttercamp NeidenNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Detaljerte studier av ringtrostens trekkmønstreUniversitetet i Bergen, UiB Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Levert
FjellrypeprosjektPål Fossland Moa Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Flaggermus i Muldalslia naturreservatMichaelsen Biometrika Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Levert
Utdanning av instruktører, jaktleder og ettersøkurNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland Nordland fylkeskommune2013Levert
Sjøfugløy på Munkholmen - teknisk utredningTrondheim kommune, Miljøenheten 2 mottakere2013Levert
Lærende forvaltning av hønsefuglHøgskolen i Hedmark, Avd. Evenstad 20 mottakere2013Levert
Familiedager fiskeskolerNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Reingjerder i naturen-Problemer og løsninger Del1NaturRestaurering AS 9 mottakere2013Levert
Prosjekt forvaltning av hjortebestandFelles landbrukskontor Årdal, Lærdal og Aurland kommune Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Overvaking av skogshønsreir 2013Høgskolen i Hedmark 3 mottakere2013Levert
Elgjaktopplæring ungdomNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Redusere kråkebestandTom Robin Nilsen Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Videregående kurs i ettersøkNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Levert
Elgbeitetaksering Øvre Romerike ElgregionUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 2 mottakere2013Levert
Kurs i taksering av hønsefuglNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland Nordland fylkeskommune2013Levert
Utdanning av jegerprøveinstruktørerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Levert
Driftsplanutvikling småvilt - Spekedalen/SølendaleHalgrim Breie Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Sogn og Fjordane Skogeigarlag 5 mottakere2013Levert
Utarbeidelse av informasjonsbrosjyre - ElgjaktProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2013Levert
Fleirbruksområde - fuglehundNJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Levert
Videreføring av Salten ViltforvaltningsrådProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2013Levert
Kartlegging av hekkende kongeørn på HelgelandNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Levert
Målsettinger for hjorteviltforvaltning på Fosen.Landbrukskontoret i Ørland/ Bjugn Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Levert
Oppstart av kommunal ettersøksordning under jaktGrong kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Levert
Ettersøksundersøking NJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Levert
Poster per side301 - 330 of 4578 items