Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kvinandprosjektet Lillehammer kommuneLillehammer kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Småpattedyr i Sør-TrøndelagGeorg Bangjord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Beitetrykk fra hjort på økologisk viktige treslag NNI Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Kartlegging av dverglo og sandsvale i Nord-Tr.Trondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Villsvin - kunnskap om en ny artNJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Kartlegging av jaktfalk i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Kartlegging av trekkende trollflaggermusStrix miljøutredning Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
FjellrypeprosjektPål Fossland Moa Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Lærende forvaltning av hønsefuglHøgskolen i Hedmark, Avd. Evenstad 20 mottakere2013Ikke behandlet
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Sogn og Fjordane Skogeigarlag 5 mottakere2013Ikke behandlet
Videregående kurs i ettersøkNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Reingjerder i naturen-Problemer og løsninger Del1NaturRestaurering AS 9 mottakere2013Ikke behandlet
Overvaking av skogshønsreir 2013Høgskolen i Hedmark 3 mottakere2013Ikke behandlet
Utdanning av jegerprøveinstruktørerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Kartlegging av hekkende kongeørn på HelgelandNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Sjøfugløy på Munkholmen - teknisk utredningTrondheim kommune, Miljøenheten 2 mottakere2013Ikke behandlet
Fleirbruksområde - fuglehundNJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Vinterforing av elgSvartisen elgregion Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Målsetting for hjorteviltforvaltnig på Fosen.Landbrukskontoret i Ørland/ Bjugn Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
A:Villreinens arealbruk. B:Støtte villreinoppsynetForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Utarbeidelse av informasjonsbrosjyre - ElgjaktProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Utdanning av instruktører og fylkeskursNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Elgjaktkurs for ungdom og nybegynnereNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Kartlegging flaggermus SF 2013Michaelsen Biometrika Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Inventering av hekkende grågåsbestand i Horten komHorten natursenter, konto merkes Horten natursenter Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Smårovdyrs tilgang til og utnyttelse av kadaverPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Strukturtelling Hardangervidda villreinområdeHardangervidda Villreinutval62 468Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Minimumstelling villrein HardangerviddaHardangervidda Villreinutval40 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2013Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen500 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Skyteopplæring for ungdomOlav Schrøder5 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Poster per side301 - 330 of 4608 items