Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Orrfugl leik registreringNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Skogsfugl taksering RomeriksåsenNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
RødrevprosjektetNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Lærende elgforvaltning i Follo vestFrogn kommuneAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
SmågnagertakseringNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Utdanning takseringspersonell-SkogsfugltakseringNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Lokalitetsovervåkning storfuglleikSweco Norge ASAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Kartlegging av elg og hjort i Drangedal kommuneDrangedal kommuneTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
HordaHjortNIBIO 2 mottakere2013Ikke behandlet
Utmarksseminar Nordland Utmarkslag 2013Prosjekt Utmark Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Reingjerder i naturen-Problemer og løsninger Del1NaturRestaurering AS 9 mottakere2013Ikke behandlet
Prosjekt forvaltning av hjortebestandFelles landbrukskontor Årdal, Lærdal og Aurland kommune Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Prosjekt forvaltning av hjortebestandFelles landbrukskontor Årdal, Lærdal og Aurland kommune Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Overvaking av skogshønsreir 2013Høgskolen i Hedmark 3 mottakere2013Ikke behandlet
Elgbeitetaksering Øvre Romerike ElgregionUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 2 mottakere2013Ikke behandlet
Lærende forvaltning av hønsefuglHøgskolen i Hedmark, Avd. Evenstad 20 mottakere2013Ikke behandlet
Elgjaktopplæring ungdomNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Redusere kråkebestandTom Robin Nilsen 2 mottakere2013Ikke behandlet
Kurs i taksering av hønsefuglNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Videregående kurs i ettersøkNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Sjøfugløy på Munkholmen - teknisk utredningTrondheim kommune, Miljøenheten 2 mottakere2013Ikke behandlet
Flaggermus i Muldalslia naturreservatMichaelsen Biometrika Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Ikke behandlet
Familiedager fiskeskolerNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Utdanning av jegerprøveinstruktørerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Videreføring av Salten ViltforvaltningsrådProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Driftsplanutvikling småvilt - Spekedalen/SølendaleHalgrim Breie Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Kartlegging av hekkende kongeørn på HelgelandNorsk institutt for naturforskning 2 mottakere2013Ikke behandlet
Fleirbruksområde - fuglehundNJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Utdanning av ettersøksekvipasjerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Oppgradering og drift av Dividalen FuglestasjonNOF avdeling Troms Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Poster per side301 - 330 of 4647 items